مرگ کودک شادگانی در جوی سنتی
سعید حاجیان اظهار کرد: پسربچه سه ساله‌ای به نام یاسین عساکره دو روز پیش در روستای آبشار از توابع بخش مرکزی شادگان در حال بازی بود که در جوی سنتی پشت منزل‌شان سقوط کرد.

وی افزود: با توجه به حجم آب جوی و مطلع نشدن اطرافیان  از این حادثه، این کودک جان باخت.