گزارش تصویری؛
آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
عکاس: بهراد قاسمی