گزارش تصویری؛
پانزدهمین نشست کارگروه تخصصی اشتغال خوزستان
عکس: بهراد قاسمی