گزارش تصویری؛
همایش گرامیداشت روز وکیل
عکس: بهراد قاسمی