گزارش تصویری؛
تجلیل از اعضای کمیته علمی و فنی ستاد مدیریت بحران