شورای‌هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرمشهر در پی اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان تشکیل جلسه داد.
شوشان خرمشهر:در این جلسه،مسئولین اجرائی خرمشهر و مینوشهر اقدامات صورت گرفته برای پیش گیری از وقوع سیل و آمادگی های لازم برای مواجهه احتمالی با آن را تشریح کردند.

رئیس اداره حفاظت و بهره برداری و معاون امور آب منطقه جنوب خوزستان گفت: بر اساس نتایج حاصل از جلسه بامداد امروز شورای‌هماهنگی مدیریت بحران استانداری خوزستان با افزایش دبی آب رودخانه کارون در حوزه شهری آبادان و خرمشهر، بحرانی ایجاد نخواهد شد.
عبدالرضا حرف شنو در ادامه گفت:اگر در این خصوص نگرانی باشد،مربوط به حدوده ی روستایی حاشیه رودخانه است که احتمال دارد سدبندهای تقویت شده و ایجاد شده به دلیل مهندسی و کیفی نبودن آن‌ها نتوانند مقاومت کنند.‌

رییس اداره هواشناسی آبادان در جلسه شورای‌هماهنگی مدیریت بحران خرمشهر، گفت: طبق فصلنامه ی دریافتی از سازمان هواشناسی کشور، سامانه‌های بارشی هر سال،فروردین و اردیبهشت‌ماه فعال هستند.
تابع الحجه گفت :امسال نیز بر اساس گزارشات و پیگیری های واصله تا اردیبهشت‌ ماه بخاطر وجود سامانه های بارشی، تشکیل جلسات مدیریت بحران و بارش‌ها را در برنامه ی کار خواهیم داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری خرمشهر گفت: از ساعات اولیه بروز بحران ، شهرداری ماشین آلات و نیروهای خود را در مناطق روستایی همچون سوره و ‌مصلاوی مستقر کرد، در این مدت مشکل خاصی وجود نداشته است.
منصور علوانی گفت:تنها ریزش مختصری در دیوار ساحلی بوجود آمد که بلافاصله ترمیم شد و اکنون شهرداری خرمشهر برای اجرای تصمیمات شورای‌هماهنگی مدیریت بحران شهرستان آمادگی کامل دارد.
 
 فالح صفایی دربندی مدیر اجرای طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد: ما محدودیت‌های مالی شهرداری مینوشهر را درک می‌کنیم و تا کنون ده دستگاه از ماشین آلات سنگین را در آنجا مستقر کردیم و هزینه‌های مدیریت بحران در این بخش را در حد امکان تأمین خواهیم کرد و با ایجاد سیل بند ها امیدواریم در مینو شهر مشکل و بحرانی نداشته باشیم. سازمان منطقه آزاد اروند برای پشتیبانی از تصمیمات شورای‌هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرمشهر آمادگی کامل دارد.
سرپرست فرمانداری ویژه خرمشهر گفت: در شهرستان خرمشهر آمادگی کامل برای مقابله با بحران و‌ سیلاب وجود دارد، در خرمشهر هیچ‌گونه آب‌گرفتگی در منازل شهروندان نداشتیم، اگر خسارتی وارد نشد به دلیل این حجم از آمادگی و اقدامات بود. مودت گفت:خبرنگاران مستقیماً خبرهای بحران را مستقیم دریافت کنند و از شایعه پردازی بپرهیزند. 
مودت در ادامه اظهار داشت: پل منیخ به دلیل افزایش دبی آب و عدم رعایت ممنوعیت تردد بر روی آن از سوی شهروندان با مشکل مواجه بود و در نهایت جمع‌آوری شد به محض عادی شدن وضعیت دبی آب رودخانه مجدداً برروی رودخانه نصب می‌شود.