/گزارش تصویری/
بازدید فرمانده کل ارتش از مرکز مانیتورینگ خوزستان
عکس: بهراد قاسمی