/گزارش تصویری/
تلاش مردم برای نجات اهواز
عکس: علی لطیفی