خبر اندیکا
جلسه هماهنگی گاز رسانی به بخش مرکزی شهرستان اندیکا در اولین روزهای کاری سال98 برگزار گردید
جلسه هماهنگی با دهیاران و شورای بخش مرکزی شهرستان اندیکا با حضور بخشدار بخش مرکزی و نماینده گاز استان و نماینده دادستان و ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد .

در این جلسه بخشدار بخش مرکزی مهندس اسماعیل زاده : ضمن اشاره به حوادث سیل اخیر و لزوم حفظ منابع طبیعی و احترام به طبیعت در خصوص مسائل و مشکلات و تجربه اجرای شبکه گاز در شهرستان در سالهای گذشته و انتظارات دهیاران و مردم منطقه از شرکت گاز استان اعلام کرد .
بخشدار بخش مرکزی افزود : که شهرستان اندیکا اللخصوص بخش مزکزی در راستای توسعه هر بهتر منطقه نیاز مبرم به گاز رسانی دارد .
در ادامه نماینده گاز استان ضمن تبیین نقش گاز رسانی به روستا ها و همچنین حفظ منابع طبیعی افزود : توسعه گاز رسانی به روستا های بخش مرکزی شهرستان اندیکا در راستای حفظ منابع طبیعی وجنگلهای بلوک منطقه و از سویی توسعه رفا اجتماعی و زیر ساخت توسعه صنایع و اشتغال و کاهش هزینه تولید صنایع کوچک منطقه توصیه در اولویت برنامه شبکه گاز است . 
مهندس حاجتی تاکید کرد :ضمن رعایت ضوابط و مقررات سازمانها و سایر ادارات و توجه به سوسعه پایدار منطقه افزود توسعه گاز رسانی مشوق وحفظ زندگی روستای است و در خصوص سوابق هماهنگی های لازم با سازمانها و مطالعه کامل طرح ، جزئیات طرح ،و مشکلات احتمالی و راهکارها و نقش دهیاران و مسئولین محلی در هرچه بهتر اجرا نمودن پروژه مطرح و توجه به فعالیت های چهار پیمانکار به طور همزمان و در راستای گاز رسانی به اندیکا از مسیر شهرستان ایذه و از سویی توسعه شبکه بخش آبژدان و تکمیل شبکه گاز رسانی بخش مرکزی تا قبل از تونل دلا در سال 98 هم خبر داد.
با محوریت همین موضوع کارشناسان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی دغدغه و ضوابط خود را مطرح کردند .