/گزارش تصویری/
آیین رونمایی از طرح ملی تاپ باحضور معاون وزیر صمت
عکس: بهراد قاسمی