نشان نقره فرنگی‌کار خوزستانی در جام تورلیخانف قزاقستان
این پیکارها روز گذشته در قزاقستان به پایان رسید که در وزن 87 کیلوگرم رامین طاهری پس از راه‌یابی به فینال، در این مرحله برابر فرنگی‌کاری از روسیه شکست خورد و مدال نقره را تصاحب کرد.

در وزن 97 کیلوگرم نیز آرمان علیزاده با شکست در دیدار رده بندی به عنوان پنجمی بسنده کرد و در وزن 77 کیلوگرم هم پیام بویری در روز نخست از دور مسابقات کنار رفته بود.