/گزارش تصویری/
نشست اصحاب رسانه با نماینده مردم اهواز