خبر روز اندیکا
در شهرستان اندیکا تلفات و صدمات جدی نداشتیم
علی خدری فرماندار شهرستان اندیکا درگفتگو با شوشان : بعد از زلزله امروز خیلی سریع جلسه ستاد بحران را تشکیل دادیم و از تمامی بخشداران و دهیاران و دستگاهای مربوطه خواستیم تا اقدامات لازم برای کمک رسانی را در صورت نیاز انجام دهند .

وی افزود : در همین جلسه خواسته شد که میزان خسارت های وارده برآورده و گزارش شود که بحمدالله تا الان تلفات شدید نداشتیم به جز تعدادی مدرسه که بیشتربه خاطر فرسودگی بافت آنها بوده است.

همچنین اذعان داشت: که برای سرکشی به روستا ها با بافت قدیمی و در معرض خطر و اطمینان از عدم بن بست راهای ارتباطی شخصا به همراه اداره راه شهرسازی ،امورعشایر و... در مناطق مختلف حضورپیدا کردیم.