رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان:
حیات قطعه‌سازان خوزستانی برای شرکت‌های حفاری و نفت مهم نیست
علی کرانی اظهار کرد: حیات واحدهای تولیدی و قطعه سازان استان برای شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مهم نیست و به راحتی عنوان می‌کنند که نمی‌توانند مطالبات واحدهای سازنده را پرداخت کنند و این شرکت‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.

وی افزود: ظاهرا زور مدیران استانی به این شرکت‌ها نمی‌رسد و آن‌ها نیز نمی‌توانند برای صنایع کوچک استان کاری کنند و مطالبات ما را از این شرکت های نفتی دریافت کنند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان تصریح کرد: فقط در خوزستان است که تا این میزان به صنایع کوچک آسیب وارد می‌شود و صاحبان این صنایع نیز کاری از دستشان بر نمی‌آید و نمی‌توانند مطالبات خود را از شرکت نفت و حفاری دریافت کنند.

کرانی اظهار کرد: همه پروانه‌های بهره‌برداری در استان خوزستان عمدتا در حوزه ساخت صنایع و تجهیزات نفت و گاز است و با توجه به این مساله در صورتی که شرایط برای فعالیت این واحدهای کوچک سازنده قطعات در استان فراهم نشود، صنعت استان زمین می‌خورد.

وی ادامه داد: علی‌رغم آنکه استاندار خوزستان مشکلات مطالبات قطعه‌سازان استان را از طریق آقای جهانگیری پیگیری کرد اما این مساله نیز ثمربخش نبوده و تاکنون دردی از دردهای صنعتگران و فعالین حوزه ساخت تجهیزات نفت و گاز دوا نشده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان خاطرنشان کرد: مساله رونق تولید فقط در حد شعار پیش رفته و در بحث اجرا حقیقتا شاهد رونق تولید نیستیم. انتظار داریم مطالبات واحدها از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین شرکت ملی حفاری پرداخت شود تا صنایع بتوانند حیات داشته باشند و به تولید بپردازند