اخبار اندیکا
آتش به جان مراتع اندیکا افتاد
در گفتگوی افراد محلی با شوشان : یکی از اهالی روستای اسلام آباد که نزدیک به کو شو درشهرستان اندیکا است طی یک تماس تلفنی از آتش سوزی قسمت اعظمی ازمراتع این کوه خبر داد.


طبق خبرهای واصله از این منبع خبری کو شو که در حد فاصل بین اسلام آباد و شهرآبژدان و از یک طرف به سد گدار متصل است از روز جمعه گذشته به دلایلی نامعلوم دچار آتش سوزی شده است که بعد از گذشت تقریبا چهار روز متمادی هنوز هیچ اقدامی جهت مهار آتش سوزی صورت نگرفته است .

گفتنی است که کو مذکور یکی از کوهای معروف شهرستان اندیکاست که دارای مراتع وسیع و گونه های زیاد جانوری و از منابع تامین تغذیه ای بسیار مهم برای دامهای عشایر می باشد.