/گزارش تصویری/
افتتاح نمایشگاه هفته دولت
عکاس: بهراد قاسمی