زائران امشب را در مواکب ایران بمانند
شوشان خرمشهر:معاون استاندار خوزستان از زائران مستقر در مرز ایران درخواست کرد تا اطلاع ثانوی برای برطرف شدن مشکلات آن‌سوی مرز،در مواکب ایرانی بمانند. وی همچنین توصیه کرد تا کاهش ازدحام جمعیت، زائران به مرزها مراجعه نکنند.