آمادگی مراکز درمانی اهواز برای پذیرش بیماران تنفسی
فرهاد حمزه‌لویی اظهار کرد: پس از بحران سال ۹۴ و مراجعه تعداد زیادی از شهروندان با عارضه تنفسی پس از نخستین بارندگی پاییز، همه ساله در این بازه زمانی تمامی بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای درمان بیماران آمادگی دارند.

وی تصریح کرد: در پی بارندگی‌های روز گذشته (۳ آبان ماه) در مجموع ۳۰۳ بیمار با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی اهواز و دیگر شهرستان‌های تابعه این دانشگاه مراجعه کرده‌اند. از مجموع این بیماران، ۲۴۰ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۶۳ بیمار نیز بستری شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در پی بارندگی خفیف در روز یکشنبه، ۲۸ مهرماه نیز ۲۸۶ نفر با عارضه تنفسی به مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه علوم‌ پزشکی‌ جندی‌ شاپور اهواز در خوزستان مراجعه‌ کردند.