/گزارش تصویری/
بازدید استاندار خوزستان از پروژه‌های عمرانی شهرداری اهواز