پایش فرهنگی اجتماعی بیش از ۱۶۰۰ دانشجوی نوورود دانشگاه چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند اظهار کرد: وزارت علوم برای پایش فرهنگی و اجتماعی دانشجویان نوورود، شناخت شرایط فرهنگی دانشجویان و ایجاد برنامه‌ریزی مطلوب؛ پرسش‌نامه‌ای توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تدوین کرده است. برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شهید چمران اهواز نیز این پایش را انجام دادند.

وی افزود: این پرسش‌نامه شامل مجموعه سوالات است که این مجموعه سوالات، تمایلات دانشجو را در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی ارزیابی می‌کند. در این سوالات نحوه حضور دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی، میزان حضور در شبکه‌های اجتماعی و نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، پرسش شده است.  همچنین نوع علاقه‌مندی به حوزه‌های هنری، میزان مطالعه دانشجویان، میزان علاقه‌مندی به فعالیت‌های فرهنگی، علاقه‌مندی به رشته و دانشگاه، میزان علاقه‌مندی به آبادانی کشور، امیدواری به توسعه کشور، حساسیت نسبت به مسائل دینی و مذهبی، تعریف و معنی شادی از نظر آن‌ها، وضعیت ارتباط با اعضای خانواده و ... مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه پایش فرهنگی اجتماعی فقط برای دانشجویان نوورود و در جامعه نسبتا مطلوبی به تعداد بیش از هزار و ۶۰۰ نفر انجام شد، ادامه داد: این پایش برای تجزیه و تحلیل در اختیار وزارت علوم قرار گرفت. پیش از این دانشگاه شهید چمران به صورت داخلی پایش فرهنگی و اجتماعی را برای دانشجویان دوره کارشناسی انجام می‌داد که فقط در سطح دانشگاه بود. اما این پایش ویژه دانشجویان نوورود است.

هوشمند در پایان گفت: وقتی از علاقه دانشجو در زمینه‌های مختلف مطلع شویم، طبیعی است که تمرکزمان را روی آن بخش قرار می‌دهیم. اگر آمارها گرایش به سمت معینی از علاقه‌مندی‌ها و برنامه‌ها را نشان دهد، برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز به همان سمت و سو خواهد بود.