مدیر دفتر بهره‌برداری و نظارت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:
عملیات ضربتی 24 ساعته پایداری و بهینه سازی تامین آب شرب شهرهای استراتژیک خوزستان توسط معاونت آبرسانی

شوشان: کامران اژدری در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: عملیات پایداری و بهینه سازی تامین آب شرب شهرستاهای آبادان، خرمشهر، شادگان و دارخوین، اهواز و سوسنگرد با تعمیرات و سرویس شیرهای سوزنی کیلومتر 50 و ایستگاه پمپاژ ام الدبس ظرف مدت زمان 24 ساعته انجام شد.

وی افزود: مجموعه معاونت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان با بهره‌وری از فرصت ایجاد شده، ایستگاه‌های آب شرب شهرستانهای استراتژیک خوزستان که بیش از (2 و نیم میلیون نفر) 70 درصد جمعیت استان را پوشش و تامین می کند، تعمیرات دوره‌ای خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رسانده‌ است.

مدیر دفتر بهره‌برداری و نظارت آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: ایستگاه پمپاژ ام الدبس در حال حاضر 600 هزار متر مکعب در شبانه روز با این تعمیرات را پیوسته و پایدار دارد، لازم به ذکر است که در مدت زمان تعمیرات در هیچ کدام از شهرها قطعی آب نداشته و با پشتیبانی ایستگاه پمپاژ قیصریه شاهد موفقیت در این عملیات بودیم.