رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی خوزستان تاکید کرد:
لزوم توجه جدی به صنایع کوچک در شرایط فعلی
علی کرانی با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی انتظار داریم تا این نمایشگاه در جهت منافع شرکت‌های بزرگ نفتی و همچنین سازندگان انجمن نفت و گاز برپا شود تا این شرکت‌ها بتوانند با شرایط بهتری در جنگ اقتصادی به فعالیت بپردازند.

وی افزود: نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات نفت نباید صرفا یک نمایشگاه باشد بلکه باید به دور از نگاه صرف نمایش، منجر به عقد قرارداد و ارائه درخواست‌هایی از سازندگان باشد تا بتوانیم به تبع آن شاهد رونق اقتصادی و حمایت از کالای ساخت داخل باشیم. در این زمینه برگزاری نمایشگاه نفت با همکاری سازندگان، می‌تواند به تحقق این مساله کمک کند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی به سر می‌بریم، اگر به صنایع کوچک توجه جدی شود قطعا شرایط رونق اقتصادی و نحوه فعالیت این واحدها بهبود پیدا خواهد کرد اما در غیر اینصورت، این شرایط اقتصادی صنایع کوچک و سازندگان را با خطر نابودی و تعطیلی مواجه خواهد کرد.

کرانی با بیان اینکه نمایشگاه نفت نباید یک بار مضاعف بر دوش صنایع استان باشد، عنوان کرد: اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم، در نمایشگاه نفت باید منافع سازندگان کوچک در نظر گرفته شود. با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر صنایع کوچک است و همچنین مطالباتی که این صنایع از شرکت‌های بزرگ نفتی و حفاری دارند، باید شرایطی در نمایشگاه فراهم شود تا منافع این سازندگان نیز در آن دیده شود.

وی ادامه داد: در طول سالیان برگزاری این نمایشگاه عنوان شده که باید برگزارکننده این نمایشگاه انجمن‌های سازندگان باشند اما تاکنون چنین شرایطی شکل نگرفته است. بهترین راه برای برگزاری یک نمایشگاه پربار آن است تا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی را به انجمن‌های مربوطه واگذار کنند و آن‌ها با استفاده از اعضای خود، زمینه را برای رشد و توسعه فعالیت‌های آن اعضا فراهم کنند.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان خاطرنشان‌کرد: انجمن‌های سازندگان، بازوهای حمایتی و کمک‌کننده مجموعه وزارت نفت هستند و اگر از این بازوها استفاده شود، قطعا شاهد کاهش هزینه‌های وزارت نفت و همچنین رشد و توسعه واحدهای سازنده در استان خوزستان و دیگر استان‌های کشور خواهیم بود.