سخنی کوتاه و خودمانی:
ایران را از دست ندهیم!
شوشان - حسن بهنام :
شرایط سختی است در کشور. هم بر مردم و هم بر مسئولان صادق و صالحی که دلسوزانه و متعهدانه دغدغه ایران و مردم را دارند، بسیار سخت گذشت. در حوادث اخیر، آسیب‌های مادی و معنوی کم نبود. زخم‌های عمیق بر پیکره ایران و مردم میهن وارد آمد که خدا را می‌خوانیم بر التیام این زخم‌ها.
امروز همه وظیفه داریم در این شرایط سخت به یکدیگر امید و دلداری بدهیم. امید به روزهای زندگی، شادی، صلح و آرامش برای فرد فرد مردم ایران.
اما این میسر نیست مگر با سعه‌ٔ صدر، حوصله، صبوری، تحمل عقاید یکدیگر و گفت‌وگو به جای درگیری، نزاع و خدای نکرده ....

چرخه خشونت جز به نابودی ایران نمی‌انجامد، آن‌هم در شرایطی که هستی و بقای کشور به شدت در معرض تهدیدات جدی خارجی علیه منافع حیاتی و بحران‌های شدید داخلی است. به عنوان مثال در سند استراتژی قرن ۲۱ آمریکا، تجزیه کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان آشکارا ذکر شده است.

از طرفی مواجه با حکمرانی نامطلوب داخلی و بعضاً ناکارآمدی، فساد و رانت گسترده و عدم صداقت برخی مسئولان هستیم که همچو نمک بر زخم‌های عمیق مردم است‌.
آن‌چه می‌تواند حاکمیت و مردم را در کنار یکدیگر قرار دهد تا کشور بر تهدیدات خارجی و بحران‌های داخلی چیره شود فقط و فقط اعتماد گسترده (سرمایه اجتماعی) است. 
در این راه هم مسئولان وظیفه تاریخی دارند و هم آحاد مردم ایران.
نباید در اعتراضات و مطالبات خود در مقابل یکدیگر قرار گیریم. امروز هر گونه تفرقه و دوقطبی و پاره پاره شدن ملت جز خسران و نابودی ایران و خوشحالی دشمنان آن نتیجه‌ای در برندارد.
ما به شدت نیاز داریم به مطالبه‌گریِ خشونت‌گریز، صلح‌طلبانه، شجاعانه و حق‌طلبانه.
و این همان ویژگی‌هایی است که ایران در دوره پارادایم شیفت به آنها احتیاج دارد و گامی است به سوی نهادینه کردن دموکراسی در کشور.
پس مسئولانه سخن برانیم، بذر خشونت و ناامیدی نپراکنیم، سخن مخالف خود را خوب بشنویم و محترمانه پاسخ دهیم. بدانیم همه مالکان مشاع این سرزمین بزرگ هستیم و هیچ‌کس‌ سهمش از ایران بیشتر از دیگری نیست‌.
ایران را از دست ندهیم!