توییت خوانی / بخش دوم;
فعالین سیاسی، اجتماعی و رسانه ای خوزستان در توییتر چه نوشتند؟ / از دلار 26 هزارتومانی تا مبتلا شدن 25 میلیون ایرانی به کرونا
بسیاری از فعالین فضای مجازی درخوزستان که دستی بر نوشتن دارند طی سال های اخیر به توییتر پیوستند و مطالب خود را در این شبکه اجتماعی پرمخاطب منتشر می کنند.
توییت خوانی / بخش اول;
فعالین سیاسی، اجتماعی و رسانه ای خوزستان در توییتر چه نوشتند؟
بسیاری از فعالین فضای مجازی درخوزستان که دستی بر نوشتن دارند طی سال های اخیر به توییتر پیوستند و مطالب خود را در این شبکه اجتماعی پرمخاطب منتشر می کنند.