مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان عنوان کرد:
شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: شهرستان های شمال استان مانند دزفول دارای شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری در صنایع میان دستی و پایین دستی بویژه کشاورزی هستند‌.
امام جمعه دزفول خبر داد:
لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای بزرگداشت روز دزفول
امام جمعه دزفول گفت: با توجه به شرایط کرونایی حاکم در کشور، باید از ظرفیت مجازی و رسانه‌ها به منظور تولید و انتشار برنامه‌های ویژه گرامیداشت ۴خرداد، روز دزفول به‌درستی استفاده شود.