خرید بیش از ۵۰۰۰ تن گندم و کلزا از کشاورزان ماهشهری
رییس اداره تعاون روستایی ماهشهر از خرید ۵ هزار و ۸۱۴ تن گندم و کلزا توسط تعاون روستایی این شهرستان از کشاورزان خبر داد.