اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۰۲۲۱
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۲
"تعاونواعلی البروالتقوی ولاتعاونوا علی الاثم والعدوان"
درراه نیکی وپرهیزگاری باهم تعاون کنیدوهرگزدرراه گناه وتعدی دستیارهم نشوید.
ازکلیه برادران وخواهران عزیزشهرستان شوش وحومه به شرکت درانتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی وبرگزاری هرچه باشکوهترآن دعوت مینماییم.
همشریان عزیزباحضورخوددراین انتخابات به بهبودوضعیت شهرخودواعتلای آن درتمامی زمینه هاوایجادرونق وپیشرفت درحوزه های صنعت،اشتغال،کشاورزی،خدماتی ورفاهی و..........کمک خواهیم کرد.
خداوندراشاکرهستیم که فرزندان نخبه،متخصص وکاردان ماپادراین عرصه مهم گذاشته اندوقطعاهمگی بادردهاومحرومیت های این شهرستان آشنایی دارندوباتلاش ودلسوزی به فکرارتقای آن خواهندبود.
ان شاء الله بادرایت وعقلانیت مردم این شهرباستانی ومذهبی فرداصلح،لایق وکاردان راانتخاب خواهیم کرد.
لطف پویان-رییس اتاق تعاون شوش
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار