شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۴۷۰۵
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۷
به پيروي از اظهارات استاد نيك سرشت و جناب آقاي كريم طالقاني لازم دانسته توضيحاتي را به شرح زير به عرض برسانم.
شوشان - فرهاد فروتن:

١-بر اساس چارت سازماني و تشكيلاتي وزارت كشور استاندار از اختيارات و مسئوليت هاي مشخصي طبق شرح وظيفه برخوردار است .از جمله استفاده از خدمات مشاور در بعضي از امور تعريف نشده ي سازماني
٢- شغل مشاور بنا به ضرورت و به تشخيص مسئول سازمان قابل تعريف است و لذا در چارت سازماني و تشكيلاتي بصورت يك وظيفه دائم ديده نمي شود.

٣- فرد مسئول سازمان كه استاندار باشد بنا به تشخيص خود چنانچه در انجام و اجراي وظيفه اي يا وظايفي نياز به استفاده از خدمات مشاور داشته باشد و بنا به هر دليلي استفاده از منابع انساني موجود در سازمان ميسر نباشد مي تواند از اختيارات خود اقدام به جذب مشاور نمايد ولي مسئوليت آن بخش از كار يا خدمات واگذار شده به مشاور همچنان بر عهده مسئول سازمان يا استاندار خواهد بود.

٤- با نگاهي به سوابق استاندار سابق جناب اقاي دكتر شريعتي غير از مديريت يك آزمايشگاه ژنتيك و كوتاه زماني در معاونت استانداري تجربه قابل توجه اي در حوزه اجرا ديده نمي شود بنابراين ايشان بر حسب نياز و تشخيص يا هر دليل ديگر از خدمات مشاور به وفور استفاده كرده البته صرفنظر از ارزيابي عملكرد اين مشاوران و انطباق و يا عدم انطباق بكارگيري اين افراد بر اساس شرح وظائف سازماني

٥- بطوريكه در جرايد و رسانه ها آمده است در سوابق استاندار سليماني دشتكي كوله باري از تجربه در حوزه هاي مختلف اجرايي كشور از جمله:

 رئيس گروه آموزشي روانشناسي چهارمحال و بختياري، مديركل تعاون چهارمحال و بختياري،
مديركل تعاون استان اصفهان،
مديركل كار و امور اجتماعي استان اصفهان،
معاون برنامه ريزي استانداري خراسان جنوبي،
معاون مالي استانداري خراسان جنوبي،
استاندار چهارمحال و بختياري و
 استاندار ايلام ديده مي شود.

بنابراين نياز ايشان به مشاور نسبت به استاندار سابق به مراتب در حداقل امكان قرار دارد و چه بسا در برنامه كاري ايشان ممكن است نياز به استفاده از مشاوريني باشد كه در مقوله كاري مشاورين قبلي يافت نشده باشد.

٦- پرهيز استاندار سليماني دشتكي از جذب مشاور تا وقوف كامل بر آنچه در استانداري خوزستان و ادارات تابعه گذشته است از تشخيص نياز به جذب يا عدم جذب مشاور در اين شرايط نابسامان اقتصادي كاري دور از انتظار نيست ناگفته نماند اكثر قريب به اتفاق مشاوران علاوه بر مشاورت از مراكز و يا ادارات ديگر دريافت حقوق دارند و نبايد از ترخيص خود نگران باشند.

٧- قطعاً استاندار محترم گزارشگيري از عملكرد مشاوران موردنظر را در برنامه كاري خود خواهد داشت و با توجه به نياز و تشخيص از خدمات افراد در واحدهاي سازماني ذيربط استفاده خواهد كرد.

٨- پر واضح است كه استاندار محترم به پيوست هاي سازماني منابع انساني شاغل در وزارت خانه ها و موسسات وقوف كامل دارد و به يقين مانع از قطع ارتباطات سازماني افراد تحت استخدام دولت خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار