اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۲۸۰۶۷
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶
نماینده افتخاری
ما که از شنیدن و خواندن سی بار افتخار ، افتخارزده شدیم و برای همین از دیگر افتخارهای عماد فاکتور گرفتم. البته با این همه افتخار ، پیشنهاد می شود...


برخی از جلسات تودیع و معارفه یا به قول امروزهای تکریم و معارفه ، در نوع خود بی نظیر است. معمولن مدیری که تودیع می شود اخمی بر پیشانی می اندازد و سینه سپر کرده و از کارهای کرده ی خود ، سخن ها می گوید و کارهای کرده ی پیشینیان خویش را هم به اسم خود می زند تا با دست پُر برکنار شده باشد ! گاهی هم مدیر معزول در جلسه تودیع خود شرکت نمی کند و بعضی وقت ها هم پس از تودیع ، حاضر به تحویل دادن کلید اداره نیست و در جیب خود نگه می دارد و هنوز فکر می کند که مدیر است. 

البته اوضاع و احوال تودیع و معارفه ها، همیشه هم اینجوری ها نیست. گاهی مدیری که تودیع می شود پست بالاتری در انتظارش است بنابراین با خنده و یک جعبه شیرینی در جلسه حاضر می شود و حتا کار به جوک و جوک کشی ! هم می کشد. زمانی هم یک نفر با دست خود صندلی مدیریت را تحویل می دهد. البته نه اینکه فکر کنید از صندلی خسته شده ها ! نه ، از این خبرها نیست . احتمالن دلش برای یک صندلی پر و پیمان تر لک زده . این گونه مواقع ، دو دستی و حتا با التماس صندلیش را تحویل می دهد و در جلسه تودیع خود هم تا بخواهی با کلمات سلمبه قلمبه ، هندوانه زیر بال و پر این و آن می گذارد و افتخارها می کند ! یک نمونه اش تودیع عماد معاون استانداری خوزستان بود که اسبش را برای نشستن بر صندلی سبر مجلس زین کرده و از ذوق و شوق آن ، در جلسه تودیع بیش از سی بار افتخار افتخار نمود و آخر سر هم بالاترین افتخار خود را روانه مقتدایی کرد و گفت که " افتخار بالاترم این است که با استانداری کارکرده ام که استاد واقعی ام بود. 

ما که از شنیدن و خواندن سی بار افتخار ، افتخارزده شدیم و برای همین از دیگر افتخارهای عماد فاکتور گرفتم. البته با این همه افتخار ، پیشنهاد می شود عماد به صورت افتخاری ، نماینده مجلس شود. این هم یک نوع افتخار است دیگر !  

منتشر شده در نشریه طنز و کاریکاتور کاکو خوزستان


نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار