شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۸۶۶۵۰
تاریخ انتشار: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۵
صادق سامانی

عصر حاضر که به قرن«اطلاعات و ارتباطات» معروف است توانسته است از خبر و اطلاع رسانی بعنوان مقوله مهم و حیاتی یاد کرد ، بدون شک در این بین گروهای مختلف خبری دارای تقسیم بندی خاص خود هستند که به سه گروه «بین المللی، ملی و استانی» تقسیم می شوند. برای هر خبرگزاری و سایت خبری گروهای هدف در اطلاع رسانی و انعکاس اخبار می تواند متفاوت و دارای موضوعات مختلف باشد.

در این بین استان خوزستان که در نشریات و سایت های خبری جز استان های برتر کشور است می تواند شاهد رقابت تنگاتنگ برای تولید خبر و اطلاع رسانی محسوب شود.جدای از خبرگزاری های ملی که دارای دفاتر سرپرستی در استان خوزستان هستند صرفا با تمرکز و بعنوان  یک مخاطب٬ چندین سایت استانی را بعنوان نمونه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

خوز نیوز

خوز نیوز از سایت ها و خبرگزاری های دارای سابقه بالا در استان خوزستان به مدیر مسئولی مرتضی پور سامانی است. خوز نیوز در اعصار مختلف حیات خود نگرش مستقلانه و خارج از وابستگی به طیف و جریانات سیاسی را بخود گرفته است.

این سایت تقریبا با مقوله نوع اطلاع رسانی بخوبی آشنایی دارد و از اخبار و تیتر زرد که دارای ارزش مقطعی هستند جلوگیری می کند. ارزش گذاری و ایجاد اعتماد به مخاطب از ارکان اصلی این سایت خبری است.

رویه آرام و کاملا منطقی بر شیوه ی حرکتی خوز نیوز را می توان بر هدف گذاری صحیح بین نوع خبر و مخاطب کاملا مشاهده کرد این هدف گذاری بر پایه «ایجاد، تولید و محتوای اخبار مثبت ، جلوگیری از بدبینی در جامعه ، حذف تشویش و نگاه منفی بین مردم و دولت ها» یاد کرد.خوز نیوز را می توان یک سایت چهارچوب دار و دارای دیسیپلین خاص در سطح استان قلمداد کرد.

هر چند مقوله اطلاع رسانی بر ارکان مختلف همچون «تحلیل ، یادداشت نویسی ، گزارشات میدانی از جامعه ، مصاحبه» استوار است و در این موضوع نمی توان به خوز نیوز نمره بالایی تعلق داد.

شوشان

قدیمی ترین و‌ باسابقه ترین سایت استان خوزستان به مدیر مسئولی امید حلالی که خود از سابقون مطبوعات استان است. شوشان در دوره سردبیر جدید خود مصطفی حلالی همچنان جلب و نظر مخاطب را برای انعکاس اخبار صحیح ادامه داده و توانسته همچنان خود را یک رسانه مستقل کیفی جا بزند.

دیدگاه شوشان بر کیفیت و شیوه ی صحیح اطلاع رسانی بنا شده است. این سایت خبری بیشترین یادداشت و کیفی ترین مطالب مخاطبان را در سطح استان بخود اختصاص داده و توانسته است بر همه افکار موجود در جامعه پوشش مناسبی دهد. در نظر شوشان اخباری با تیتر زرد و مصاحبه های چالشی بسیار به چشم می خورد البته میزگردهای این سایت هنوز با دوران سابق خود فاصله دارد و هنوز نتوانسته این خلا را پر کند.

بیشتر یادداشت های نویسندگان به مقوله های اجتماعی اختصاص دارد. وجه تمایز شوشان با سایر سایت های خبری نیاز فکری مخاطب در مقوله های مختلف است. ریزگردها، انتخابات،آب و هوا، اصلاحات، اصولگرایان را به تناسب زمانی خود بخوبی مورد پردازش قرار می دهد. رسالت این سایت در ایام انتخابات بسیار مورد نظر مخاطبان قرار می گیرد و می تواند شفاف سازی و تغییر نوع نگاه در نظر مخاطب برای انتخاب کمک کند.

تابا نیوز 

احسان سپهوند روزنامه نگار اصلاح طلب با ایجاد سایت تابا نیوز از معدود رسانه های کاملا اصلاح طلب در سطح استان است. خبرنگاران و عکاسان این سایت بخوبی رویدادهای خبری در استان و چند شهرستان را پوشش می دهند. وجود میزگردهای چالشی در این سایت خبری بیشتر به چشم می خورد و در نوع و تدوین میزگردها خصوصا در عرصه سیاسی توانسته است پیشگام خوبی باشد. با توجه به نگرش حاکم بر این سایت خبری، هنوز این سایت نتوانسته ایجاد موج و نگاه مناسب مخاطبان را در خود بوجود بیاورد اما حرکت گام به گام در عرصه خبر و اطلاع رسانی در این سایت قابل رویت است.

اولویت نگاه سیاسی به سایر مقوله های اجتماعی می تواند از نقاط منفی آن باشد که تعادل و توازن خوبی بین سیاست و اجتماع وجود ندارد. یادداشت های اجتماعی و فرهنگی از نیازهای مخاطبان است که اغلب به فراموشی سپرده می شود که این سایت اگر بتواند در زمینه فرهنگ و جامعه تمرکز بهتری کند می تواند به سایت های خبری قوی در سطح استان دست پیدا کند.

هانا نیوز

سایت خبری هانا نیوز با مدیر مسئولی میترا مرادی از روزنامه نگاران باسابقه استان خوزستان است. این سایت نوپا توانسته است نگاه اجتماعی و فرهنگی مناسبی را در خود بوجود بیاورد. نگاه تام و عام به مناسبات و مقوله های اجتماعی و برتر دانستن آن بر کنش های سیاسی در این سایت به چشم می خورد.از دیدگاه این سایت فرهنگ و اجتماع می تواند محور و اساس حرکت یک جامعه باشد و جامعه برای تدوین و شیوه ی حرکتی خویش نیازمند تمرکز و حساسیت در مقوله فرهنگ است. دلیل برتر دانستن فرهنگ بر سیاست را می توان در سیاست زدگی و خسته شدن مردم از اخبار متناقض و رعب آور در جامعه قلمداد کرد. هانا نیوز، نگرش  فرهنگی در جامعه را بهتر هدف گذاری کرده و توانسته است در گزارشات میدانی خود همه ی مقوله های استان، منهای سیاست را بخوبی پوشش دهد و نگاه متوازنی به همه ارکان موجود در جامعه را خلق کند.

خورنا

سایت خورنا به مدیر مسئولی علی چاروسائی که خواستگاه آن از ماهشهر بوده و توانسته در مدت کوتاهی در سطح استان گسترش پیدا کند و شهرستان ها را بخوبی پوشش دهد. سایت خورنا با خط و مشی اصلاح طلبی و با سیاست و تقویت خبر رسانی در شهرستان ها بنا شده است. خبر و اطلاع رسانی در شهرستان های استان همیشه با تنگ نظری ها و عدم اقبال مناسب همراه بوده که خورنا این فرصت را غنیمت شمرده و این خلا را بخوبی پر کرده است. خورنا در شهرستانها بسیار کیفی و قابل تامل به انعکاس اخبار و گزارشات می‌پردازند و توانسته است

بسیار بهتر از مرکز استان به ارکان اجتماع بپردازد. با توجه به دیدگاه فکری حاکم بر این سایت ، هنوز نتوانسته بخوبی وفاق و همدلی بین اصلاح طلبان را بوجود بیاورد و گاها از تیترهای زرد و مقطعی و فراموش شدنی در مبحث اصول و اصلاح می پردازد که بازخورد آن دارای تاثیرات بالایی نیست. خورنا هنوز از ظرفیت و توانمندی خود به نحو مطلوب استفاده نکرده و با توجه به انتظاری که از این سایت می رود و با اقناع مخاطب در مباحث مختلف فاصله دارد. 

آراس نیوز

علیرضا عبدالله نژاد بعد از خروج از سایت خبری شوشان ، سایت آراس نیوز را طراحی و شروع بکار کرد. آراس نیوز فقط مختص به مرکز استان است و با فعل و انفعالات اجتماعی در شهرستان ها فاصله زیادی دارد. آراس نیوز بیشتر گزارش نویسی و مصاحبه را در دستور کار خود قرار می دهد و به نسبت، همه دستگاه‌ها و سازمان ها را به فراخور نیاز اطلاع رسانی ، پوشش می دهد. در بین سایت های محلی استان ، آراس نیوز به سرعت توانست خود را بالا ببرد و اطلاع رسانی گسترده ای در بین مخاطبان بوجود بیاورد. آنچه بر این سایت می توان دقت کرد که اولویت گذاری در انعکاس اخبار به وضوع مشاهده نمی شود و در بسیاری از اخبار خود و نحوه تطابق آن با افکار جامعه استان فاصله وجود دارد. حضور در بسیاری از اتفاقات و رخدادهای خبری استان از نکات مثبت این سایت است.

هور نیوز

سایت هور نیوز به مدیر مسئولی علی بهمن که نگاه مستقلانه و انتقاد گرایانه به مسائل استان خصوصا مرکز را از خود نشان داده است. این سایت با اولویت پردازش به اخبار مرکز استان اعم از اتفاقات سیاسی ، موضوعات اجتماعی همچون ریزگردها، محیط زیست، همواره در قامت یک منتقد رفتار کرده و سعی کرده ذره ای نرمی و ملایمت را بخود نشان ندهد.هر چند به استقلال رسانه ای خود پافشاری می کند ولی بیشتر نقدها بر عملکرد دولت و متمایل به جناح دولت و حامیان است. هور نیوز ظرفیت و گنجایش تحلیل های اجتماعی را در خود دارد ولی نتوانسته از این پتانسیل به نحو خوبی استفاده کند. گزارشات میدانی،تحلیل های اجتماعی خصوصا فرهنگ در این سایت خبری کمتر به چشم می خورد و بیشتر حول و حوش رفتارها و فعل و انفعالات سیاسی خلاصه شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار