اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۷۷۷۷
تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۰
خبر روز
رشید زلقی : درباب اتفاقات اخیر دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
فرهنگ فارسی معین واژه فرهنگ را مرکب از دو واژه  فر و هنگ  به معنای ادب ،تربیت ،دانش ،علم ،معرفت ، آداب و رسوم تعریف کرده است .
شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعریف خود از فرهنگ ان را اینگونه توصیف می کند : نظام واره ای است از عقاید باور های اساسی، ارزشها ،آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات ،رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت آن را می سازد .
این تعریف خود روشن ترین گواه بر اهمیت بی حد و مرز مفهوم فرهنگ در جامعه و متولیان پاسداری ،اصلاح و اشاعه آن می باشد .متولیانی که عمدتا با عناوین مسئول فرهنگی متصدی این مسئولیت می شوند اما گاهی حتی در عمل به نازل ترین سطوح مسئولیت خود ناتوان نشان داده اند .
در چند روز اخیر اخباری مبتنی بر اعمال فشار و توهین لفظی یکی از مسئولان فرهنگی دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان نسبت به نمایندگی یکی از تشکل های دانشجویی این دانشگاه در فضای مجازی منتشر شده بود 
با پیگیری موضوع از طریق چند تن از دوستان صالح بر صحت ادعای اعضای این تشکل و خطای معاونت فرهنگی این دانشگاه یقین حاصل شد .
متاسفانه برخورد منفعلانه و غیر مسئولانه نهاد های نظارتی دامنه ناراحتی را از این دانشگاه به چندین دانشگاه و تشکل دانشجویی دیگر تسری بخشیده که این موضوع منتج به نامه ده تشکل دانشجویی استان خطاب به ریاست جمهوری و درخواست عزل فرد مرتکب این خطا شده است 
فارغ از هرگونه نتیجه، این رفتار هماهنگ را نوعی رفتار مسئولانه جهت احقاق حقوق صنفی این تشکل ها ی قانونی که در برابر تضییع حقوق یکی از مجموعه های هم صنف خود سکوت نکرده اند 
البته سوابق اینگونه اعتراضات مدنی در جریانهای دانشجویی نشان داده معمولا افراد خاطی متناسب با خطای مرتکب شده بازخواست و توبیخ نمی شوند و به واسطه سفارشات و توصیه نامه ها یا مصلحت اندیشی ناظران با کمترین هزینه و گاهی حتی طلبکارانه در جایگاه خود ابقا می شوند .
نتیجه این قضاوت مصلحتی اما ،تشدید دامنه نارضایتی ها و تکرار رفتارهای قلدر مابانه و متصدیانی از این دست خواهد بود که نهایتابصورت یک خشم فروخورده روح جریان دانشجویی آزرده و بر بدبینی ایشان نسبت به برخورد های تبعیض آمیز با فعالین دانشجویی مهر تایید خواهد زد 
رفتار غیر مسئولانه برخی متصدیان و به تبع آن عدم نظارت و یا داوری غیرعادلانه ناظران ،به همین سادگی می تواند یک مطالبه قانونی را به یک چالش و بحران بالقوه تبدیل نماید . رفتاری که این روزها تبدیل به یکی از هنرهای غیر قابل انکار بسیاری از مسئولانه و مدیران دهه چهارم انقلاب اسلامی شده است که نتیجه آن رفتار ها به وضوع در نگاه مردم به مسئولان و افت شدید اعتماد عمومی نسبت به عملکرد این قشر نمایان است .
جامعه و در پیشگاه آن تتمه جریان روشنفکری ،اما همچنان نا امیدانه ،امید به اصلاح این رویه خطرناک دارند .
در انتها امید آن می رود ریاست محترم دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان و نهاد های نظارت بر عملکرد مسئولان فرهنگی به ویژه نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه یاد شده ،با هدف احقاق حقوق تضییع شده و پیشگیری از تعمیق شکاف بین جریان دانشجویی و بدنه مدیریتی دانشگاه و نیز ممانعت از اشاعه تنش در سطوح دیگر ،ضمن تشکیل گروه حقیقت یاب با رعایت شرط عدالت و انصاف ،نسبت برخورد با خاطی و یا خاطیان احتمالی و دلجویی از متضررین این رخداد و خاتمه آن اهتمام ویژه به عمل آورند .


نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار