اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۹۶۴۲
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۰


لیست افرادی که تایید صلاحیت شدند:
1.حسین موتورچی
2.مصطفی مطورزاده
3.کفاح مسعودی
4.سید لفته احمدنژاد
5.محمد خیاط زاده 
6.سید منصور فاخری
7.حسن منیعات
8.محمدامین بیگی هرچگانی 
9.علی خانی
10.نادر حمودی
11.کاظم بهردینی
12.جبار عبود زاده
13.رضا صفایی منفرد 
14.صادق ظهیری
15.سید عباس بحرالعلومی
16.علی ثمره بچاری
17.علی نیک پرست
18.محمدرضا طاهرنژاد

لیست افراد رد صلاحیت شده:
1.عبدالله سامری
2.علی کرم زاده
3.محسن شلیلی
4.محمد طیبی
5.نعیم حمید
6.هاشم سیاحی
7.سیده زینب میرزایی
8.ابراهیم نظامی
9.احمد گلستانی فر
10.بهزاد قبادی
11.جاسم قریب
12.جعفر نیک نظر
13.رضا کریمی
14.سید محسن ضیائی

افراد زیر انصراف دادند:
1.محمدصالح سواریان
2.فاطمه عطشانی
3.عبدالرضا ادگی پور
 
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار