نظرسنجی
به نظر شما اکثریت مجلس یازدهم سهم کدام گروه می‌باشد؟
اصلاح‌طلبان
اصول‌گرایان
مستقل