نظرسنجی
به نظر شما اکثریت مجلس یازدهم سهم کدام گروه می‌باشد؟
اصلاح‌طلبان
اصول‌گرایان
مستقل
وقتی استاندار شدم محبوبیت روحانی در خوزستان 13 درصد بود
وقتی استاندار شدم محبوبیت روحانی در خوزستان 13 درصد بود