نظرسنجی
پیش‌بینی شما از کلیت عملکرد مجلس یازدهم چیست؟
بهتر از مجلس دهم خواهد بود
ضعیف‌تر از مجلس دهم خواهد بود
تفاوتی نخواهد داشت
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان عنوان کرد:
شرایط مطلوب سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان گفت: شهرستان های شمال استان مانند دزفول دارای شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری در صنایع میان دستی و پایین دستی بویژه کشاورزی هستند‌.
امام جمعه دزفول خبر داد:
لزوم استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای بزرگداشت روز دزفول
امام جمعه دزفول گفت: با توجه به شرایط کرونایی حاکم در کشور، باید از ظرفیت مجازی و رسانه‌ها به منظور تولید و انتشار برنامه‌های ویژه گرامیداشت ۴خرداد، روز دزفول به‌درستی استفاده شود.