شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
تاریانا داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
کد خبر: ۱۰۰۱۷۵
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
شوشان - رحیم الهایی سحر :
من اصلاح طلبم اما نه از آن اصلاح طلبی که در تعریف اصول گرایان است
من اصلاح طلبی هستم که میل به تغییر دارم اما نه آن تغییری که  ازآن اصول گرایان وحشت دارند
من اصلاح طلبم اما نه آن اصلاح طلبی که اصول گرایان از رویارویی آن در مجلس عاجز و ناتوان می شوند
آری من اصلاح طلبم اما نه از آن اصلاح طلبی که اصول گرایان از چند صدایی آن می هراسند
من اصلاح طلبم اما نه از آن اصلاح طلبی که اصول گرایان از فریاد  رای مخالف و‌موافق آن بیم دارند
چه کنم شهرم سوسنگرد آباد نیست ، شهرم هویزه تشنه عدالت است شهرم  بستان همچنان بیمار است وآن طراوت و شادابی پیش از انقلاب و جنگ را ندارد
گرچه  شهرم سوسنگرد پا به سن گذاشت اما همچنان رنجور و نحیف است و اینکه در رضوان از او بیشتر یاد می کنم ازمن اصلاح طلب ساخت اما نه از آن اصلاح طلبی که اصول گرایان از آن متنفرند
از روستاهای بی آب و  سرمازده هویزه و از ناله های کودکان و زنان و پیران در خانه های بی گاز اما برروی اقیانوس از نفت و ثروت  روایت سر می دهم واز من اصلاح طلب ساخت اما نه ازآن اصلاح طلبی که اصول گرایان به خون او تشنه اند
ازبیکاری جوانان و نداشتن تفریح وکوت و ابوحمیظه و از افسردگی و حزن و اندوه های آنها تصویر کشیدم واز من اصلاح طلب ساخت اما نه اصلاح طلبی که اصول گرایان از آن رنج می برند
از بی پولی تیم های ورزشی دو شهرستان دشت آزادگان و هویزه ازنداشتن فاضلاب و از نبودن آسفالت  دوربین را به گریه انداختم و از من اصلاح طلب ساخت اما نه از اصلاح طلبی که اصول گرایان از آن  از وجودش ترس دارند
واین بود که رضوان از من اصلاح طلب ساخت که اصول گرایان را به اشتباه انداخت وفریب داد و وقتی نامزد آنها ردای نمایندگی را برتن کرد و چهار سال دیگر شهر همچنان شهر و روستا همچنان روستا مانده آن وقت چه جوابی به مردم خواهند داد 
اکنون فهمیدم اصلاح طلب اصلاح طلب است با هر طعمی که باشد
اکنون فهمیدم اصلاح طلب چه هزینه ای باید بپردازد گرچه آن اصلاح طلبی که در مکتب اصول گرایان باشد یا نباشد
و در نهایت بازیچه و توپ فوتبال آنها شدم که مکرراً  وبرای دو بار رد و تائید می شدم و سپس با یک تیر کُشته شدم و برای همیشه ناکام ماندم
این است مکتب اصول گرایی.... از شبح اصلاح طلبی می ترسد...
شور و شوق انتخابات به تک صدایی نیست شور و شوق انتخاب به تک سلیقگی نیست شور و شوق انتخابات به سر بُریدن زید و عَمر نیست بلکه شور و شوق انتخابات به عدالت است
وهمچنان فریاد می کشم من اصلاح طلبم اما نه آن اصلاح طلبی که تصور می کنید
اصلاح طلب با عکس و با سخنرانی و با مقاله نیست اصلاح طلبی و اصول گرایی مکتب من نیست که تصور می کنید
اصلاح طلبی و اصول گرایی عقیده است و راست گفت سالار شهیدان: انما الحیاة عقيده و جهاد
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان