تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۰۲۰۷
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۸
شوشان - زمان بابادی شوراب :
بی فروغ غیرت زه ولاتت رهده
پیل، پیایل روزگاره عوض کرده

گئویل گپ اویدن جور مرغ مکینه ای 
زه او پیایل قدیمی سراغ نگر، دیه پیدا نی بوه

رگ گردن دیه زه غیرت کلفت نی بوه
کلفتی رگ گردن، زه ایل فروشی و هورمونه مرغ مکینه ایه

داغم سی آ اولی جلیل سهم به مینا ددوس وند
با صدا بلند منه ایل گود مینا به سروم اکونم ایر ددوم نیاروم 

آ اولی کوجنه؟
بی بی گلبناز کوجنه ؟؟
خورزایلس کوجنن؟
گویلس کوجنن؟
ایما و زات گپون ایل کوجنیم؟ 

منی پیل گپینه، زه منه ایل ورداشته!
حالو خورزایینه زه منه ایل ورداشته
هم خینینه زه منه ایل ورداشته


تاتزا دیه نیدس، تیاس پیل ابینه و هیچ؟

حین به جوش نیا منی اوو مرغ مکینه ایی

یونو پیا 45 روزه هدن نه پیا تاریخ ایل
ناامیدم زه جیجه 45 روزه

ایی پیایل بدرد خردن هم نیخورن، چه برس به گپی منه ایل

آخه چه بگوم مرغ مکینه ای 45 روزه تم و تهل هم نداره

منی یونو زه زات مرغ مکینه ای هدن نه پیایل قدیم

نه حین به رگ دارند و نه غیرت به لاش
رو رهده هدن دهونسون وازه سی پیل


حاک و هول چاله بوویلسون به سر
تا کی
مثل مرغ مکینه ای 45 روز 
زندیی اکنن
 
    ۲۸/بهمن /۱۳۹۸
توضیحات: مرغ مکینه ایی: مرغ ماشینی ۴۵ روزه
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار