تلگرام شوشان
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شهرداری اهواز
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۰۷۰۶
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۷
شوشان - امید حلالی : درباره اینکه تولید و شیوع ویروس کرونا کار چه کسی یا چه کشوری ست گمانه زنی هایی صورت می گیرد که در محوریت انها ایالات متحده یا چین هستند اما بر اساس شواهد و جهت گیری های قبلی محتمل ترین گزینه کمیته ۳۰۰ و برنامه ریزان پنهان جهان با بازوهایی همچون باشگاه رم هستند.
گفتنی ست که در پروتکل های این کانون به تصریح درباره برنامه ها و وضعیت آینده جهانی صحبت شده است و ایالات متحده اتفاقن یکی از کشورهای مورد نفوذ کمیته ۳۰۰ است به نحوی که جمعیت آن تا سال ۲۰۵۰ باید به ۱۰۰ میلیون نفر تقلیل یابد.
توضیح آنکه کمیته ۳۰۰ یا کانون توطیه جهانی، ماهیتا فراتر و بالاتر از دولت ها قرار دارد و بسیاری از نهادهای بین المللی خواسته یا ناخواسته به عنوان تابعه و بازوی آن عمل می کنند و در سطح بندی اعمال قدرت و راهبرد جهت آینده در رده ای فراتر از دولت رسمی ایالات متحده است و به نوعی دولت آمریکا متاثر از تصمیمات آن است.
باید در نظر داشت که کمیته ۳۰۰ با نظام قدرت انگلیس به محوریت ملکه ممزوج تر است و قدرت در ایالات متحده اما متاثر تر از آن. 
ایجاد جنگ و اشاعه بیماری یکی از رهبردهای کلام و اصلی کمیته 300 برای تعدیل جمعیت جهان و از بین بردن «مصرف کنندگان بی مصرف» ی است که به کاهش منایع محدود زیستی عالم اقدام می کنند.

نکته دیگر درباره تلفات بالای کشوری مهم مانند ایتالیا ست که بحث برانگیز شده است. ایتالیا نیز به عنوان یکی از کشورهای در صدر تلفات کرونا از قبل و در وضعیتی تعریف شده ذیل استراتژی های کلان قرار دارد.
 ایتالیا به ۳ دلیل از منظر باشگاه رم و کمیته ۳۰۰ می بایست مورد هجوم قرار گیرد :

۱) بخاطر اینکه اصلی ترین کانون مسیحیت کاتولیک یعنی واتیکان در آن قرار دارد می بایست فروپاشی اخلاقی از طریق بی بند و باری و سکس افسار گسیخته و همجنس بازی و قتل نفس از طریق سقط جنین و طلاق برخلاف قواعد کلیسا و بیماری های همه گیر نیل به کاهش نفوس در آن بوقوع پیوندد.
۲) ایتالیا یکی از نزدیک ترین  مناطق اروپا نسبت به خاورمیانه است و نباید صنعتی شود تا این وضعیت به خاورمیانه انتقال نیابد.
۳) بسیاری از خاندان های اشرافیت سیاه قرون وسطایی در ایتالیا زندگی می کنند.

با لحاظ ۳ نکته پیش گفته کشور ایتالیا همواره یکی از جوامع مدنظر و در سیبل مورد هدف گزاری و برنامه ریزی کمیته ۳۰۰ خواهد بود.

 همچنین انتخاب و تبلیغ شهر مقدس قم برای شیعیان جهت اشاعه کرونا نیز کاملن برنامه ریزی شده در جهت ماهیت ضد دینی برنامه ریزان باشگاه رم و کمیته ۳۰۰ است چرا که انان علیه اعتقادات خداباورانه اند و با این مشخصات قم مرکز شیعیان و واتیکان و رم مسیحیت گزینه هایی مناسب جهت حمله به دین باوران و تضعیف اعتقادات دینی از هر سنخ است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شهرداری اهواز
شوشان تولبار