اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۰۸۳۷
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۴
شوشان : در بریتانیای کبیر که سالیانی ۵۳ کشور را تحت استعمار خود داشت، ماسک ها کم آمده اند. در فرانسه مهد دموکراسی، در آلمان مهد فلسفه، در ایتالیا مهد تمدن باستان و حتا در آمریکا این ابرقدرت نظامی و تکنولوژی و غول ابزار ساز و ماشین تولید انبوه و دارنده ی یک چهارم تولید کل جهان نیر ماسک ها کم آمده اند. کارزار ماسک ربایی اینک به جایی رسیده که ۲۰۰هزار ماسک‌ خریداری شده ی آلمان سر از آمریکا در می آورند. 
آری ماسک ها همه جا در همه ی کشورهای جهان کم آمده اند، اما هرگز نگفته اند و نشنیده ایم که بگویند در یک جنگ، فشنگ و بمب کم آمده باشد و این علامت شکست پروژه ی انسان در برپایی زندگی صلح آمیز است. انسان آنچنان کارخانه ی تولید تسلیحات در سراسر جهان ایجاد نموده و آنقدر بمب و گلوله در انبارهای زیر زمین و در دل کوهها انباشته کرده و ظرفیت تولید جنگ افزار کشنده ی انسان ها را آنچنان توسعه بخشیده که کشتن انسان هرگز با هیچ وقفه ای مواجه نخواهد شد. 
تاکنون هیچ جنگی به خاطر کم آمدن فشنگ و بمب تعطیل و متوقف نشده است، چراکه انسان، ماهیت تولید را در خدمت ساخت جنگ افزار قرار داده و قدرت و شوکت خود را در تولید تسلیحات کارآمدتر تعریف می کند و از این پیشرفت ها در امکان کشتار دیگر انسان ها به خود مباهات می کند و فخر می فروشد و این درست همان فاجعه ای است که این موجود ناآگاهِ کژی کننده ی غفلت زده از طریقت گرامی داشت انسان مشغول ارتکاب آن است. انسانِ جنگ سالار از کشتن ده ها میلیون نفر در دو جنگ جهانی درس نگرفت و کره ی زمین را به جای مکانی برای تجربه ی نیکویی، به انبار مهمات مبدل ساخته و تسلیحات ذخیره کرده اش قادر است ۳ بار کره ی زمین را نابود سازد، با این همه ماسک ها کم می آیند، زیرا انسان قدرتمند زندگی را در خدمت مرگ و کشتار همنوعان خویش قرار داده و بودجه های کلانی که باید صرف زندگی شرافتمندانه شوند را صرف جنگ های ویرانگر و کشتار بی پایان انسان های دیگر می کند. 
انسان صاحب قدرت و ثروت پروژه ی زندگی را به خدمت جنگ و مرگ درآورده، در حالی که  برنامه ای برای محافظت از مردم و مراقبت های درمانی و پیشگیری از و مقابله ی به هنگام با بیماری های غافلگیر کننده و حوادث ناگوار ندارد. کرونا اکنون عکس این موجود خودشیفته ی دچار توهم قدرت و ثروت را در آینه به او نمایانده بدان امید که دست از سرکوب شرافت و آزادی و عدالت و مساوات اجتماعی بردارد و صلح را جایگزین جنگ و امنیت روانی را جایگزین تروریسم سازد و ظلم به طبیعت را متوقف نماید و آدم بشود، اما او آنچنان غرق در ویرانیِ وجودی است که استعداد فهم و درک منظور طبیعت را از دست داده است و به همین خاطر است که ماسک ها همچنان کم خواهد آمد و فشنگ ها و بمب ها هرگز .
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار