اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۱۴۱۹
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۳
شوشان - شاپور زندی:

ناهماهنگی شناختی 
در دانش روان‌شناسی ودر شاخه اجتماعی آن، نوعی فشار روانی (استرس)ذهنی ذهنی یا ناهنجاری و احساس ناخوش‌آیند است که بر اثر شرایطی همچون ایجاد (و یا القای) همزمان دو یا چند دیدگاه، عقیده، ارزش یا هدف و اندیشه ی ناهمساز و ناهمگون در یک فرد به‌وجود می‌آید.

نظریه ناهماهنگی شناختی بر این اصل که افراد به دنبال سازگاری بین انتظارات خود و واقعیت خود هستند، پایه‌ریزی شده‌است.

لئون فستینگر در تعریف نظریهٔ ناهماهنگی شناختی می‌گوید که:

 افراد راهمواره یک نه برای کاهش ناهماهنگی برای خود است. 

آن‌ها این کار را با تغییر در گرایش‌ها، اعتقادها ، تصمیمات و کنش‌هایشان انجام می‌دهند.

بر پایه این نظریه، که از بانفوذترین و پُربررسی شده‌ترین نظریه‌ها در روان شناسی اجتماعی است، چهار روش کاهش تنش ذهنی در این ناهماهنگی عبارتند از:

۱-- تغییر رفتار یا شناخت 

۲-- توجیه رفتار یا شناخت از طریق تغییر در شناخت متعارض 

۳-- توجیه رفتار یا شناخت با اضافه کردن شناخت جدید

۴-- انکار یا نادیده گرفتن هر گونه اطلاعاتی دربارهٔ شناخت متضاد.

تجویز راهبردی و نتیجه گیری از مضمون:

واقعیت کنونی جامعه ایران را مانند همه امور وپدیده های دیگرآن ، باید متفاوت از سایر کشورها دید وتحلیل کرد.

اینکنه کووید۱۹ به شدت همه ایران را گرفته و خوزستان نیز در حالت قرمز قرار دارد ، نمی تواند نافیِ ندیدن تلاش بخش سلامت و کارکنان آن برای مهار و مدیریت و درمان در کشور و خوزستان باشد.

ولی به یک واقعیت دیگر نیز باید اشاره کردکه گرچه مردم در ابتدای همه گیری آن ، کمی سهل گیر و  اهمالکار بودند ؛ ولی اکنون به یاری فجازی و رسانه ها در دورترین نفطه کشور ، آگاهی مردم را دراین باره می توان دید.

اماهمین مردم ، میان آگاهی از این ویروس کشنده و معیشت خانوده که هردوخطرناکند، گیر کرده و دچار همان ناهماهنگی شناختی شده اند که چه کنند !  

حاکمیت ضمن در نظر گرفتن منافع خود که همان منافع ملی باید باشد ، باید برای تدوین بسته های معیشتی چشمگیر و طولانی مدت چاره اندیشی کند تا مردم به توصیه های اخلاقی و فرهنگی متولیان بهداشت و سلامت ارزش و اهتمام بدارند.

به تعبیر دیگر :

مردم بین واقعیت های زندگی ومشکلات معیشتیِ روزانه که ملموس و قابل دیدن و اندازه گیری اند و ویروس کرونا که نامحسوس و موذی و خطرناک و غیر قابل دیدن ودرمان است ، دچار فشار روانی و اضطراب ناشی از این دوگانگی گشته و ملموس ترین و در دسترس ترین را انتخاب خواهدکرد!

آنگاه که مدیریت ومهار کرونا و نتایج آن از دست حاکمیت و مردم بیرون خواهد شد!
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار