اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۱۶۵۹
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۱
شوشان / بیات محمدی:

مجلس عصاره ملت نیست کسی حق ندارد باوجود اساتید و دانشمندان زیده ونخبه و برجسته بزرگی که هرگز پایشان به مناصب کلیدی مثل مجلس باز نشد مجلس را چکیده ملت بداند ولفظ عصاره رابرآن اطلاق کند ، مضحک وخنده دارتر ازاین نیست کسی که از ارائه یک تحلیل پنج دقیقه ای پیرامون موضوعات متنوع و مبتلابه کشورعاجز است و در خواب هم نمی دید رئیس یک اداره جزء در یک شهرستانی شود و به لطف ابزارهای غیر متعارف و بعضا اتصال به مراکز تاثیرگذار راه به مجلس پیدا کرد، بشود عصاره انسانهایی بزرگی که دربحر علم ودانش غوطه ورند ودر نهایت سکوت، افکار و اندیشه های بلندشان در قفسه های پستوی انزوا بایگانی شده است.

 آن چیزی که امام خمینی(ره) به درستی در وصف عصاره بودن مجلس اول فرمودند و دامنه شمولش مجلس دوم و تاحدودی مجلس سوم راهم‌ در برگرفت مربوط به آن دوران است و دیگرآن وضعیت تکرارنشد بنابراین نمی تواند ملاکی ودلیلی وحجتی بر توانمندی و چکیده گی نمایندگان ادوار بعدی مجلس که عملکرد آنها با هزاران اما واگر همراه بوده است باشد.

 گردش ایام و یارشدن بخت شاگرد مشروط و تنبل استادی که بامرارات و زحمت وتلاش، خود رابه قله های بلند علم ودانش رساند را راهی مجلس می کند،آیا واقعا این شخص  عصاره وعطر دیگران است ؟ اگرشاگرد باآن وصفی که عرض کردم عصاره است پس استاد فرزانه ای که تک تک موهای سرش به پایای ثمر دادن درخت علم سفیدشده است چیست؟ قاعده این است که ده کیلوگل یک کیلوگلاب بدهد نه اینکه انتظارباشد ده کیلو گلاب یک کیلو گل داشته باشد.

مجالسی که پس ازچهل سال هنوز نتوانسته اند مکانیزمی و قانونی طراحی وتصویب کنند که صندلی های پرفریب مجلس براساس نیازکشور بین همه تخصصهاتقسیم شود وهمه رشته های فنی و علمی و تخصصی که به نوعی می توانند دربازکردن گرههای کوری که بر طناب زندگی مردم‌ زده شده دخیل باشند کجا می توانند خلاصه وعصاره فضائل ملت باشند؟ 

سوال مهم‌؟مهندسین معدن وصنایع معدنی و صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی، کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی وگردشگری، ایران شناسی و باستان شناسی، متخصصین علم اقتصاد و مسایل مالی وپولی، جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان وعلوم زیستی، صاحب نظران عرصه های تجارت وکسب وکار خصوصا مشاغل دانش بنیان ودیجیتال مارکتینگ، مهندسین  رشته های معماری، شهرسازی، راه سازی ، کارشناسان زمین شناسی، خاک شناسی، گونه شناسی، نباتات، صاحب نظران  آبهای زیر زمینی وآبهای جاری و سطحی ، اقلیم شناسان، وصدها رشته و حرفه فنی ، علمی و تخصصی دیگر چه سهمی درمجالس ادوارمختلف داشته و دارند و چه تعداداز کرسی های مجلس را به خوداختصاص دادند؟ آیا می توان یک بنا وساختمان قدیمی و کلنگی و مخروبه را برای مرمت وبازسازی که می بایست دهها رشته تخصصی در ساختن آن نقش داشته باشندرا به چند رشته محدود سپردوانتظار آبادکردن آن راداشت؟
عزت زیاد

نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار