اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۱۹۶۷
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۶
شوشان - دکتر فاضل خمیسی :
بعضی وقت ها و بیشترِ غروب ها ،  به یکی از  دکه های روزنامه فروشی مطرح شهر که غالب روزنامه و مجله ها را میشود روی پیشخوان آن دید سری میزنم ، امشب فرصتی ایجاد شد که بیشتر توقف و با فروشنده گپی دوستانه داشته باشم ، در یک توقف ۴۰ دقیقه ای در حدود ۱۷ مشتری داشت که هیچکدامشان نه روزنامه ای خرید نه اینکه سراغ مجله ای را گرفت! 
 بیشتر  مشتریان سراغ سیگار و آب و تنباکو و ملزومات دخانیات را میگرفتند ، 
 روزنامه فروش که واقعاً شغل 
بی مسمایی برای فعالیت فروشنده بشمار میآمد ، میگفت زمانی سیگار و دخانیات را در کنار روزنامه و مجله بصورت تفننی میفروخت اما الان درآمدش بیشتر از فروش سیگار و تنباکو و آب آشامیدنی و غیره است و قرار دادن روزنامه روی پیشخوان دکه بیشتر برای مجوز فعالیت است!
 وقتی پرسیدم ؛ بنظرت چرا مردم دیگر روزنامه و مجله نمیخرند پاسخش به نوعی واقع گرایانه بود: « مردم عاقل شدندو میدونند خبری نیست »!
  ایشان میگفت بیشتر فروش روزنامه،  مربوط به «کیهان» است که مأمور خرید ادارات دولتی برای اداره مربوطه میخرند و الا همین را افراد عادی هم نمیخرند ، 
   از « ترجمان »  که یکی از فصلنامه های معتبر و بسیار حرفه ای  محسوب شده و زمانی به محض انتشار، کمیاب میشد سراغی گرفتم ، گوشه ای را نشانم داد ، «ترجمانها» روی هم تلنبار بودند ، فروشنده ادامه داد : 
 همین  فصلنامه «ترجمان» که فقط ۵ نسخه درخواست میکنم فقط ۲ نسخه آنهم به زور فروش می‌رود و مجبوریم بقیه را عودت دهیم !
   وقتی فهمیدم که روزنامه و مجله ها را بصورت کیلویی و  بیشتر برای تنظیف و پاک کردن شیشه ها میفروشد دلم به حال نویسندگان و تحلیل کنندگانی که با چه شوقی منتظر هستند تا مردم مطالب آنها را بخوانند ، سوخت و شاید همانطور که روزنامه فروش میگفت : 
          « مردم عاقل شده اند»  اما مگر میشود جامعه ای که درخواست بیشترش دخانیات و سیگار باشد تا کتاب،  
«عقلانی تر» باشد ، عیب کار، جایی دیگر است که روزنامه فروش حاضر نبود بگوید ....
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار