اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۲۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸
حلقه مفقوده؛
تركيب شوراهای شهر، مديريت‌های شله‌قلم‌كار اداری، تركيب نمايندگان مجلس، مديريت بنگاه‌های اقتصادی وبانک‌ها همه و همه نشان از رويكردی در جهت تثبيت و نهادينه ساختن مثلث قدرت در خوزستان است.
شوشان - جاسم شديدزاده التميمی:

مثلث قـدرت متشـكل از نخبگان سياسي فرصت طلب ونخبگان اقتصادي مرتبط به انها وقدرت پنهان (اشكار)كه نقش چتر حمايتي اين دو گروه  را به عهده دارد واقعيت ساختاري است كه فهم عملكرد سـاختار سياسـي  استان خوزستان در گرو تبيين آن است. 

از ديد بنده ايـن نخبگـان كـه صـاحب نـوعي اتحـاد روانـي و اجتماعي هستند و هيچگونه تزاحمي با هم ندارنـد، مشتركاً بر تودة بـيقــدرت اعمال  سلطــه ميكنند .

ودر اين بين نهادهاي نظارتي فقط نظاره گر بودند و احياناً بصورت جسته وگريخته با بعضي از پرونده هاي فسادي كه توسط نخبگان اقتصادي غير همسو با ضلع سياسي قدرت ،توسط قوه قضائية برخورد  مي شود،در حالي كه اهداف نظام بطور كلي با تكوين چنين مثلثي مخالف بوده وانرا در راستاي اهداف انقلاب اسلامي نمي داند ،تشكيل اين مثلث قدرت در جاي جاي كشور ودر مناطق مختلف بويژه در مناطق با تراكم طرحهاي ملي واقتصادي  قابل رصد است وبيشتر اختلاسها وتخلفات در اين مناطق صورت مي گيرد، نخبگان سياسي مستقل ومردمي كه با بدنه اجتماعي رابطه تنگاتنگي دارند توسط اين مثلث به حاشيه رانده شده و نفوذ اجتماعي اين قشر از نخبگان رو به افول است كه نتيجه وبازخورد ان أفول سرمايه اجتماعي نظام سياسي در اينده پيش رو خواهد بود ،مهمترين اولويت  مثلث قدرت ،از هم پاشيدگي گروههاي ميانجي بين مردم ونظام وشعبه ،شعبه كردن اين گروهها و ايجاد تشتت وچند دستگي در ميان گروه هاي مرجع است .

اين رويه متأسفانه در دولت روحاني شدت گرفته و اثار مخرب اين مثلث شوم نمايان تر گرديده يكي از ويژگي هاي اين مثلث يارگيري از دو جناح مطرح در كشور وتضعيف نهادهاي مدني وسازمانهاي مردم نهاد (سمن ها) با مستمسك دولت اعتدالي  است .

بطور مثال از هم پاشيدگي اصلاح طلبان وريزش و واگرايي غير مسبوق در جريان اصولگرايي كه خود را در انتخابات اخير مجلس يازدهم تشان داد ،علائم ونشانه هايي هستند كه در صورت استمرار بي هويتي سياسي وفرصت طلبي ،غارت اموال عمومي ،اختلاس ،فقر وفلاكت روزافزون ،تبعيض ونابرابري را به همراه خواهد داشت .

يكي از استانهايي كه اين مثلث در ان شكل گرفته استان خوزستان است .اختلاس ٣هزار ملياردي ونقش امير خسرو مه آفريد، فروش سيلو ٤٠هزار متري اهواز ،فروش ١٢٠واحد مسكوني لوله سازي اهواز در نيوسايد به ثمن بخس ،فروش نيشكر هفت تپه و وام مليارد دلاري به اين شركت ووووو بخش ناچيزي از اتحاد سه ضلع فوق الذكر است .

ودر اين بين نيروهاي ميانجي وگروههاي مستقل و اصلاح طلبان و همچنين اصولگرايان دلسوز نظام ومردم بوسيله اين مثلث قدرت از هر گونه تحرك سياسي واجتماعي در جهت دفاع از مطالبات اجتماعي باز داشته شده وبه حذف يكديگر ورقابت درون گروهي مشغولند .

تركيب شوراهاي شهر ،مديريتهاي شله قلم كار اداري ،تركيب نمايندگان مجلس در استان ،مديريت
بنگاههاي اقتصادي وبانك ها همه وهمه نشان از رويكردي در جهت تثبيت و نهادينه ساختن مثلث قدرت در استان خوزستان است ، كه در اين شرايط مي طلبد جريانهاي سياسي از اصلاح طلب كه بايد ذيل وفاداري به حقوق شهروندي وتجديد نظر در مباني عملگرايانه ونظري تجديد پذير عمل كنند واصولگرايان نيز با حفظ انسجام دروني بر پايه ضرورت بكار بستن فقه پويا كه مبتني بر وحدت مفهوم وتعدد مصاديق است فاصله  ومرز بندي خود با اين مثلث را مشخص كنند وبه رهيافت مشتركي در خصوص توسعه همه جانبه استان دست يابند وبه رقابتهاي درون گروهي خود كه ناشي از فرصت طلبي بعضي از عناصر است پايان دهند كه بتوانند پويايي ميانجي گرايانه خود بين حاكميت ومردم را بازيابي كنند .


نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار