شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
تلگرام شوشان
کد خبر: ۱۰۳۰۸۸
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۴
شوشان / جواد الهایی سحر:

حکمرانی آب مفهوم جدیدی است که در سال های اخیر شکل گرفته و شاید مهم ترین موضوع جوامع بین المللی آب در قرن 21 محسوب شود. كه شفافیت، مشارکت و پاسخ گویی از جمله مولفه هایی آن معرفی شده است.

متاسفانه هيچ كدام از اصول و رويكردهاي حكمراني آب به طور عام در كشور و به طور خاص در حوضه آبريز زاگرس در نظر گرفته نمي شود و انتقال آب توسط استانهاي همجوار بدون درنظر گرفتن 

-آمايش سرزمين 
-حقابه جلگه جهاني خوزستان 
-حقوق حقابه گيران اوليه آب
-مجوزهاي كارشناسي و محيط زيست 

در حال انجام است كه نتيجه كم اين عملكرد غير اصولي تخريب گسترده خوزستان و بام ايران چهارمحال وبختياري است.

بحرانی آب در استان و كشور علاوه بر مخاطرات امنیتی، ضرر فراوانی به اقتصاد و سلامت مردم وارد كرده است . لذا برای حل این مساله  نیازبه سازوكار تصمیم گیریهای صحیح، قاطع و مورد اجماع است. 

هر چه قدرتصمیم گیریها مالكانه، آمرانه، بخشینگرانه، دیر ویا یک جانبه باشد موجب ایجاد هم گسیختگی درسامانه های اجتماعی، اقتصادی و تشدید تهدیدات فرهنگی در كشور  خواهد شد. 

-در شرایطی که افزایش جمعیت در خوزستان يك راهبرد محسوب مي شود
-در شرايطي كه خوزستان بيشترين نرخ بيكاري و از شاخص فلاكت٤٧٪؜ رنج مي برد 
-و درشرايطي كه تنها راه توانمندسازي جوامع محلي استان دركشاورزي است 

اجراي اصول حكمراني آب با تحولات اجتماعی - اقتصادی و تغییرات آب و هوایی به یكی از دغدغه های تصميم گيرندگان آب بايد باشد.

در اين راستا اصول فراموش شده اي همچون؛

1️⃣: ارزیابی منابع آب کشور  
2️⃣: مدیریت یکپارچه و جامعنگر 
3️⃣: اقتصاد و حقوق آب 
4️⃣: جهــت گیریهــای توســعه بهره بــرداری از
منابـع آب متناسـب بـا تـوان اکولوژیـک سرزمیـن
5️⃣: توجه به مالكيت و حقوق حقابه گيران اصلي آب 
6️⃣: معیارهای نوین همانند توجه به محیط زیست و حفظ بوم شناسی منطقه مبداء
بايد در كشور مورد توجه و برنامه ريزی رهبران و مديران آب قرار گيرد 

راهكار:

تشكيل پنل مديريت آب استان و به تبع آن مجلس آب كه در حوضه هاي آبريز و با كمک متخصصان و صاحب نظران آب تشكيل می شود.
برچسب ها: جواد الهایی سحر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تاریانا داخلی