شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
کاریانا داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۳۸۲۳
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۰
شوشان / جواد الهایی سحر:

صاحبنظران حوزه دیپلماسی آب در دنیا معتقدند که خطر جنگهاي داخلی درباره آب، بیشتر از جنگهاي بین المللی احساس میشود. دراین باره، (1831)حادثه سیاسی براي دستیابی به آب اتفاق افتاده که (37) مورد آن منجر به تنش نظامی و درگیري شده که البته (30) مورد مربوط به منطقه خاورمیانه است؛ بنابراین باید موضوع را بسیار جدي گرفت و اگر از هم اکنون فکري به حال منابع آبی و انتقال بدون کارشناسی آب در حوضه ها نشود، باید منتظر مسائل بزرگتري چون بحرانهاي امنیتی و ملی باشیم (میانآبادي، 1395). طی 4 دهه گذشته معضل خشکسالی گریبان گیر کشور شده و به واسطه تغییر اقلیم در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین، ایران با بحران آب دست وپنجه نرم میکند؛ این شرایط موجب شده تا علیرغم بارش متوسط حدود (250) میلیمتر کشور، برخی نواحی واجد بارندگی فراتر از (2000) میلیمتر و برخی نقاط دیگر بارشهاي کمتر از (50) میلیمتر داشته باشند

اما در خوزستان امنيت آبي تعاريف متعددي دارد هر صنف و گروه برداشت علمي و منطقي منصفانه اي از امنيت آبي دارد مهمتر از همه جوامع محلي خوزستان هستند كه مدتي است با بخشنامه هاي ممنوعيت كشت امنيت آبي براي اقتصاد مقاومتي كشور نقشي نداشته باشند 

اما تعاريف بين المللي از امنيت آب 

امنیت آبی از منظر برنامه ارزیابی جهانی آب سازمان ملل متحد: این برنامه، چهار شاخص اصلی را به عنوان مؤلفه هاي امنیت آبی بیان میکند که عبارتاند از: تأمین آب براي نیاز پایه انسانی، تأمین آب براي امنیت تمدنی، تأمین آب براي حفظ محیط زیست و تأمین آب براي صنعت و انرژي (برنامه ارزیابی آب جهانی1، 2001)

امنیت آبی از منظر بیانیه وزراي آب در اجلاس جهانی آب در لاهه: در این بیانیه امنیت آبی به مفهوم پرداختن به مقوله هاي تأمین نیازهاي حیاتی، امنیت بخش تأمین غذا، حفاظت محیط زیست، مشارکت در مدیریت منابع آب، اعمال مدیریت ریسک، ارزشگذاري آب، استقرار حکمرانی آب و سرانجام آب صنعت، انرژي و شرب عنوان میکند (دومین اجلاس جهانی آب1، 2000)

امنیت آبی از منظر سومین اجلاس جهانی آب در توکیو: امنیت آبی عبارت است از؛

دسترسی مطمئن به میزان قابل قبول کمی و کیفی آب براي تولید، حیات و سلامتی که همراه با سطح قابل قبول ریسکی که تأثیرات غیرقابل پیش بینی مرتبط با آب را درجامعه دارد (سومین اجلاس جهانی آب2، 2003)

امنیت آبی از منظر بانک جهانی: بانک جهانی تنها نهادي است که امنیت آبی را به صورت کمی عنوان نموده که عبارت است از تأمین سالیانه (1) مترمکعب آب شرب و بهداشتی براي شرب فرد، تأمین (100) مترمکعب آب بهداشتی براي بهداشت فرد و تأمین (1000) مترمکعب آب براي تولید کشاورزي، صنعتی و زیست محیطی، بنابراین از منظر این نهادها تأمین (1101) مترمکعب در سال براي هر نفر به مفهوم تأمین امنیت آبی است (آلان3، 2001)

حال با توجه به تعاريف بين المللي فوق  و با توجه به خشك شدن نخلستانهاي استان، بي آبي كشاورزان ما در دشت آزادگان و شادگان ، هزار روستاي بي آب در خوزستان و بي آبي زاگرس نشينان خوزستان آيا  خوزستان از امنيت آبي برخوردار است؟؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار