شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۴۶۳۳
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۹
شوشان - محمدرضا چمن نژادیان - فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی :
زمانهای قدیم وقتی می خواستند، خبری را توی شهر اعلام کنند، بر طبل هایی می زندند. و خبر رسانان مردم را دور خود جمع و خبر رسانی میکردند و خبر را مستقیم به مردم می دادند...
بعدها وقتی احمق هایی که از نظر عقلی مشکل داشتند، الکی می آمدند و این طبل ها را می زدند.مرتب مردم را به اشتباه می انداختند. 
به مرور زمان مردم هم آگاه شدند و دیگر اهمیت نمی دادند، و می گفتند بی خیال، این سر و صداها مربوط به احمق هاست... یعنی این سر و صدای احمقانه می باشند.
حال برای اینکه حساسیت افکار عمومی برانگیخته شود. و ناکارآمدی جریانات سیاسی عوام گرا و پوپولیست اندیش اعم از انقلابی، اصولی و به ویژه جریان سیاسی اصلاحی مدعی مدنیت و توسعه سیاسی در مرکز تحلیل و برملا گردد.
* و بخاطر ضیق وقت وحساسیت برانگیزی در جامعه ی هدف تعمداً صراحت و شفافیت را هم چاشنی مطلب گردانیدیم.*
تامعضلات سد راه تحقق پاسخگویی حاکمان و مطالبات مدنی ملت در ۴۲ ساله ی انقلاب اسلامی و ۲۴ ساله اصلاحات فعلی با ۲۴ میلیون رای ۸ ساله ی اخیر به دولت اعتدالی و اصلاحی کنونی را به سادگی آنالیز و به افکار عمومی منتقل نماییم. 
امید است،حاشیه های خارج از منطق جامعه ی مدنی در مسیر تحقق آمال ملت در ابعاد سیاسی، انسانی و تشکیلاتی در اسرع وقت ممکن در دستور رسیدگی بزرگان دلسوز و مدعیان واقعی قرار گیرد.
ولویی های پر سر وصدای شیک اندبش مقطع گرای مصلحتی که بی توجه به احزاب، سامانه های مشارکتی، تحقق قانون اساسی، حقوق و مطالبات تاریخی ملت بوده و می باشند، برای عبرت آموزی با شفافیت و بهینه سازی فرآیندها، شناسایی و به جوامع هدف معرفی‌گردند.
زیرا هرازگاهی منادیانی بنام ملت و اسلام درجریانات انقلابی، سیاسی و به ویژه اصلاحی در پایتخت خوش آب و هوا بعضاً فامیلی گعده می زنند.
تا سرنوشت ما و مام میهن را برای دوره ای دیگر با انتخاب و انتخابات مصادره ای رقم بزنند.و تعیین تکلیف برای حواریون خوش باور و ملت در جهت تحکیم موقعیت جاه طلبانه و وزن کشی خود با حاکمیت نمایند.
حال برای هوشیاری خود ،همفکران و جوامع هدف باید گفت شرط عقل است. که ملت مومن به آرمانها،جوانان ارمانگرا و نسل روشنفکر اصلاحی نباید از این سوراخها و طرفندهای تکراری دوباره گزیده شوند.
و از مجموع بازخوردها و رویکردهای هوشمندانه ی ملت، فعالین مدنی و سیاسی که قابل رصد برای مدعیان گعده نشین هم می باشند.چنین استنباط می شود.
در صورت عدم آسیب شناسی وتجدید نظر در فرآیند های تصمیم گیری، رویکردها به مشارکت دمکراتیک وسازماندهی فراگیر،این خطر به ویژه بیخ گوش اصلاح طلبان است، که ملت نسبت به عقلانیت، عمل و تعهد آنان به مشی اصلاح طلبانه بیش از پیش‌ مشکوک و مایوس‌گردند.
و بعید است،مدعیان این واقعیات مبرهن را ندانند. که حداقل حوادث انقلاب اسلامی، اتفاقات سیاسی و اصلاحی حواریون شیفته‌ ی خود را هوشیار کرده و از خوش خیالی به دستآوردهای غیر دمکراتیک رهانیده است.
و بادرک فرآیندهای معیوب و خلاء اثربخشی‌مشارکت، چهره ها و عملکرد های غیر موثر را هم در مسیر اهداف انقلاب و اصلاحات برملا نموده،و آنانی که کاسبکارانه بر انبانهای ثروت و مراکز لابی قدرت بدون کمترین تحرک فراگیر مدنی تکیه زده اند، باشفافیت شناسایی و به ملت معرفی کرده است. 
و حال ملت بخوبی دریافته است،پس از ۴۲ سالگی انقلاب اسلامی ایرانیان و ۲۴ سالگی اصلاحات ۷۶ و روزهای پایانی دولت ۲۴ میلیونی رای اعتدالی و اصلاحی،چگونه حاصل حضور آنان توسط لویی های سیاسی، مستظهرین به قدرت رسمی و معامله کاران مصادره‌ گردید.
اما به ندای آزادیخواهانه، مطالبات مدنی، اقتصادی و سیاسی ملت در ظل شعارهای انتخاباتی و میثاق ملت ( قانون اساسی) عملاً جامه ی عمل پوشیده نشده و تاکنون پاسخ عینی، مثبت و اثربخش برای استمرار مشارکت واقعی و معنادار حتی در حد مقدورات داده نشده است.
*تا جایی که اقتدار گرایان بجای پذیرش مشارکت آگاهانه، مسئولانه، پاسخگویی قوا و سیستم حاکمه روز به روز حلقه مشارکت را به بهانه ی واهی از فاز خودی تربه فاز انقلابی تر تنگ تر نمودند.
و کرامت شهروندی، آسایش عالمانه و زندگی آبرومندانه را برای تنفر و بیزاری آحاد ملت از تفکر حاکم بر دولت مستقر پر هزینه، سخت و کمر شکن نموده اند. 
فقر عمومی، فساد آقازادگان، تبعیض ژن برتریها، بی عدالتی کاسبکاران دینی، ناکارآمدی مدیران لابیگر، فلاکت رانتیر و توسعه نیافتگی مدنی نتیجه ی تصمیمات پوپولیست اندیشی سیاسی نهادهای اجماع ساز گعده ای مرکزی و محفلی محلی است. 
تاجایی که امروزه یاس و سرخوردگی عمومی از اثربخشی مشارکت ملت در سرنوشت خود فسادی اداری، مالی و اخلاقی را به کف جامعه ایرانی اسلامی کشانده است.و زباله گردی محرومین برای امرار معاش و حفظ حیات از امری عادی به یک ضروری مبدل گردیده شد.
ملت آگاه‌ شده و نخبگان فکری مشتاقان به اعتلای جمهوریت و اسلامیت ایرانیان در طول بیش از چهار دهه به عینه دریافتند. که در نگاه جماعت بی روح مجموعه ی جریانات‌ حاکمیتی، مشارکت سیاسی و اصلاحی نامدنی توجه به کیفیت اندیشی، کیفیت بخشی و کیفیت سازی حقوق اساسی، مطالبات حقیقی و زندگی آبرومندانه ی آحاد ملت در اکثر موارد اولویت نداشته و تحقق نیافته است.
چون که آن جریانات ملت، هواداران و همراهان خود را‌با هزینه سازی، کم حافظه پنداری و فراموش کاری تعمدی و برای مصادره ی دستآوردها به مرور از حلقه های تصمیمات مدنی نادیده و حذف کرده اند.
بر همین خیال است، که در مدت اندک مانده به هر انتخابات وانتخابات ۱۴۰۰ گعده زنها بدون توجه به آسیب شناسی های فرآیندها و با خوش خیالی فعال شده و می شوند. 
*تا بدور از انظارفعالین میدانی، هزینه داده های موثر ستادی و مشارکت آگاهانه ی آحاد ملت دور هم جمع شوند.
و بار دیگر در سایه ی فقر آگاهی های تشکیلاتی، سازماندهی فراگیر مدنی و بصورت نومانکلاتورانه در پایتخت وبصورت غیر دمکراتیک تصمیماتی اتخاذ نمایند.*
و در نتیجه پیگیر تثبیت منویات لویی های پوپولیست اندیش و کسب مناسبات ارتزاق آور برای چانه زنی سهم خواهانه از کیک قدرت و ثروت گردند.
* از آنجایی که تصمیمات متخذه ی گذشته تاکنون برای جلب مشارکت حداکثری کمی و بی توجه به پاسخگویی و منویات جوامع هدف، نتیجه ای جزء یاس سیاسی، سرخوردگی ایدئولوزیکی و بی هویتی عمومی را در بر نداشته است.* 
لذا گعده نشینان دگر بار بنا دارند، با حادانگاری شرایط بر طلبهای توخالی از حقوق، مطالبات و سامانه های مدنی محلی و ملی بکوبند.و برای جمع کردن آحاد ملت به اصطلاح بمب خبری و انتخاباتی منفجر نمایند.
*مانند گذشته ها گندم خود را بنام نظام و مملکت بدون توجه به زندگی فردی و اجتماعی اقشار و اقوام شهری و روستایی آسیاب نمایند،وبا گندم نمایی و جو فروشی به میدان بیایند، تاروز از نو و روزی از نو بشود.
آنگاه چند صباحی دیگر در بالای شهر با فانتزی اندیشی،تدین شیک تر و تعهد مدرن تر به نظام دور هم جمع شوند، نانی گرم با آبی سرد در کُنج دنجی از هوای خنک پایتخت نوش جان خود، خانواده، آقازادگان متصل به قدرت و ژن برتریها نمایند.
اما ما فعالین میدانی و مدنی هزینه داده، ضمن درک تنگناها و مقتضیات زمانی‌ جامعه ی مدنی، رهبران اصیل و بدنه ی شریف اصلاحی عرض می کنیم.
*عالیجنابانی ،این تو بمیری دیگر از آن تو بمیری هانیست. 
*زیرا به برکت انقلاب اسلامی، جریانات اصلاحی و شعور بالای ملت دوران این فصول بی باران وکم حاصل گذاشته، و نوچه پروری با پوپولیست اندیشی سیاسی تمام شده است.
در ضمن دست بسیاری هم بخوبی را رو گردید. وسفره ها ،سفرها وسحرهای مسخ کننده ی انسانی هم مهر باطل خورده اند.
*ماها هم اعتقادداریم بدون وجود ساماندهی فراگیر پایگاههای اجتماعی کار بسیار سخت شده است.
چنانچه این خلاءها را بنده و بسیاری از نیروهای میدانی و روشنفکر متعهد غیر قدرت طلب بارها در دلنوشته ها، سخنرانی ها و معارفه هایی پس از هر پیروزی صدقه سری ملت متذکر شده ،و فریاد زده ایم.
و عرض شد خروجی دولت خاتمی بخاطر بی توجهی به ساماندهی ملت احمدی نژاد شد، و خروجی دولت روحانی بدون ساماندهی پایگاههای اجتماعی قطعاً بدتر می شود.
*حال هم اعلام می شود،بجای گعده زنی خیال پردازانه وکم حافظه پنداری ملت باید مانیفستها و راهبردهایی را به عنوان میثاق ملت و الزام حاکمیت به سرانجام با منطق مدنی و گویا برای مشارکت معنادار علنی نمایید. 
در غیر این صورت ختم اصلاحات گعده ای پوپولیست اندیش با کم حافظه پنداری سیاسی ملت مانند تشییع جنازه های خطرناک و مظلومانه ی کرونایی ها بر مزار آن اعلام می گردد.*

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار