شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۴۶۸۶
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
شوشان - فرهاد فروتن : 
شايد آن روزهاي اول انقلاب اسلامي كه مردم دسته دسته براي بيعت با امامشان راهي تهران مي شدند كسي بر اين نكته تاكيدي نداشت كه چرا امام در ديدار با عشاير بختياري آنها را ذخاير انقلاب ناميد.

امروز با نگاهي گذرا به اوضاع كنوني كشور كه ذخاير ارزي فعلي ما ، موجودي صندوق توسعه ملي و كلاً بخش اقتصادي نظام بيمارگونه طي مسير مي كند امروز كه بخشي از سرمايه هاي انساني انقلاب راه شهادت پيشه گرفته و ذخاير شفاعت ما در دنياي آخرت شده اند امروز كه بخش ديگري از سرمايه هاي انساني انقلاب بنا به هر دليلي از قطار انقلاب به دلخواه و يا به اجبار پياده شده اند امروز كه جمعي از دولت مردان انقلاب راه خود را از كوخ نشينان جدا كرده اند و در كاخ هاي فرعوني روزگار به سر ميبرند امروز كه دسته اي از مردان انقلاب با سهم خواهي از سفره انقلاب فربه و حريص شده اند و خدا را بندگي نمي كنند تا جايي كه فاصله خود با خدا را دو انگشت مي دانند امروز كه جمعي غارتگر با دست درازي به بيت المال و غارت منابع ثروت ملي از هيچ كوشش مضايقه نكرده اند امروز كه نسل سوم و چهارم انقلاب مات و مبهوت نظاره گر عملكرد نسل قبل از خود كه به هيچ وجه عرصه را براي حضور آنها ترك نمي كنند گويي كه آنها تماشاگر بازي حكام هستند امروز كه از طبل هاي اركان نظام هم صدايي به گوش نمي رسد و مردم مظلوم اين سرزمين روزگار را در تكاپوي لقمه نان به شب مي رسانند با توجه به اينكه كشتي انقلاب در تلاطم طوفان جهاني استكبار با هدايت كشتيبان فرزانه آن در نبردي سهمگين دست و پنچه نرم مي كند تمركز بر اين كلام امام( عشاير ذخاير انقلابند ) و انطباق آن با اوضاع روز و مصداق بارز آن عشاير زاده انقلابي، ريشه دار، مخلص ،سالم النفس، شجاع، مرد ميادين نبرد و امين مردم ايران آقا محسن رضايي متمايزترين فرد براي حضور در انتخابات رياست جمهوري است او كه تمام تاريخ خود را با همه سوابق درخشان در كنار آبروي خود در طبق انتخاب مردم قرار مي دهد چگونه مي توان اينهمه ايثار و از خود گذشتگي را بدون پاسخ گذاشت.

فرهاد فروتن

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار