شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۰۸۹
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۳
شوشان - کریم طالقانی:

به معنای تحقق حاکمیت مردمی ،ازمردم برمردم وبرای مردم، تادر راستای تحقق آن مردم شاهد رفاه، آبادانی و توسعه همه جانبه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشند.

علاوه بر تاکید قرآن مجید به عنوان آخرین کتاب آسمانی به امر شور او اختصاص یک سوره به نام شورا،تدوین گران قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنداصل را به شورا اختصاص داده است که تحقق این اصول در دوران اصلاحات صورت گرفت و تابه حال شاهدفعالیت ۴ دوره ۴ساله و یک دوره ۶ساله جمعا به مدت ۲۲سال هستیم .

هرچندفعالیت بیش ازدودهه درپارل مانهای کوچک ش هری وروستایی نتوانسته مدیریت شهری راانطورکه بایدوشایدمدیریت ونظارت کندودرمحدوده مدیریت شهرداری ودهیاری خلاصه شده است.صرف نظرازنقدها واشکالات نمی توان از فعالیت مثبت آن ها بسادگی گذشت .شاید بتوان گفت مشکلات امروز درحوزه مدیریت شهری و روستایی می تواند زاییده پیشرفت ها نیزباشد. از طرفی دیگر برخورد قضایی با چندین شهردار و عضو شورا در سطح کشور و نیز  انحلال برخی شوراها شائبه سواستفاده و رانت خواری را ب وجود آورد و برخی هزینه های میلیاردی درانتخابات شوراها بر این شائبه ها افزوده و میافزاید.بطوری که مردم سئوال میکنند مگرحقوق یک نماینده شورادرطول ۴ سال چقدراست؟

این که که مخارج میلیاردی برای تبلیغات می شود؟ و حضوربرخی پیمانکاران به عنوان اسپانسر برخی نامزدها چه تفسیر وتآویلی دارد. بعد از نگارش این مقدمه به  انتخابات اخیر شورای اهواز می پردازم .جایی که رکورد ارای باطله درتاریخ انتخابات دوران انقلاب اسلامی شکست  و ارای باطله ازرای نفراول پیشی گرفت

!اهوا زرنگین کمانی ازقومیتهای مختلف عرب،لر،بختیاری،ترک ،بهبهانی،دزفولی شوشتری واقلیتهای صائبی کلیمی مسیحی و....میباشدکه زیست مسالمت امیزشان یک فرصت است که متاسفانه برخی مسئولان ناشیانه ونابخردانه ازروی عمدیاسهوسعی درتهدیدجلوه نمایاندن ان هستنندواین موضوعی است که بارها دل شهروندان رابدردآورده است .وبرخی بناحق گمان میکنندسیاست نظام چنین است درحالی که عملکردبرخی مسئولان بوجوداورنده چنین طرزتلقی شده است.۲۸ خرداداهوازیها حماسه افریدنداماشمارش ارای انها بنابه فرمایش فرمانداراهوازواستاندارخوزستان ونمایندگان ناظرسهل انگاری وزارت کشوردرارسال ملزومات اخذرای است.که منجربه شمارش دستی،کامپیوتری وتلفیقی ازهردوشده است.علاوه بررکوردنخست مورداشاره نیزافتخاراخرین اعلام نتایج درکشور،ابطال ۳۷۰۰۰رای نیزخودرکوردی دیگراست.عدم اطلاع رسانی شفاف وبعضا بصورت قطره چکان وازمنابع غیرموثق یانیمه موثق برشبهات افزود.

حضورنمایندگان مجلس به جای آن که تضمینی بر نظارت صحیح باشد. متاسفانه مورد نقد قراگرفته و به سهم خواهی آنان در جامعه تعبیر و تفسیر شد. شایعه ابطال ۳۷۰۰۰رای ازمناطقی چون ملاشیه ،عین ۲ وکوی علوی که صددرصد ساکنین آن ازمردم غیورعرب هست متاسفانه شائبه ها و شایعات زیادی را به دنبال داشت به طوریکه در رصد فضای مجازی متاسفانه آن را بصحیح یاغلط به تصمیم شورای تامین ربط داده اند.

سکوت معنا دار متولین امر از اجرا و نظارت وعدم دعوت ازخبرنگاران به عنوان نمایندگان افکارعمومی علی رغم درخواستهای مکررتوسط انها که بعضا درفضای مجازی مشاهده میشود.ازشفافیت کاسته وبرشبهه ها افزوده است.هرچندملاک ومیزان رای ملت است .اما صیانت ازآرای مردم امانتی است که به مجریان وناظران سپرده شده است ومردم حق دارندبدانندوبه اطمینان برسندکه رای انها مصون مانده وهست .تابه شایعات دامن زده نشودوبه منتخبان بدیده شک وتردیدوبعنوان منتصبان نگاه نشود

لذا بعنوان یک روزنامه نگار پیشنهاد انتخاب چند صندوق به قید قرعه به ویژه از مناطق مورداشاره فوق باحضورخبرنگاران ،نمایندگان خانه احزاب و جمعیت های مردم نهاد با حضور صداوسیمای مرکزخوزستان  بازشماری مجددآرای صندوقهای انتخاب شده رامطرح می نماید. تا یکباربرای همیشه خط بطلان برشایعات وشائبه ها زده وحقایق را آشکار و بر حقوق حقه مردتاکید و به شعور آن ها که مقدم برشعاراست احترام گذاشت.

نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار