شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۱۴۳
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۶
قسمت عمده مزارع نیشکر در کشت و صنعت هفت تپه به علت خشکسالی و کم‌آبی دچار تنش شده‌اند و در صورت برطرف نشدن مشکل بی‌آبی، بیش از ۷۰ درصد مزارع نیشکر دچار خسارت خواهند شد.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی نیشکر و صنایع جانبی در خوزستان است که بخش عمده‌ای از مزارع آن به دلیل خشکسالی و کم آبی دچار آفت زدگی و خشکی شده‌اند.

در سال جاری میزان حقابه‌ای که شرکت تامین آب برای مزارع نیشکر هفت تپه در نظر گرفته، ۹ الی ۱۰ متر مربع در ثانیه است که کفایت نمی‌کند.

تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
نیشکر گیاهی است که اگر به صورت مطلوب به آن توجه شود تا هفت سال قابلیت بهره‌برداری را دارد ولی مشکل بی‌آبی باعث به تاخیر افتادن کوددهی مزارع، آماده‌سازی زمین‌های زیر کشت و عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز شده است.
تشنگی مزارع نیشکر هفت تپه
منبع: تسنیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار