شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۳۰۷
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷
شوشان - غلامرضا نورآبادی:

خوزستان مهد منابع درامدی کل کشور(بیش از ۶۵ درصد درآمد کشور از خوزستان است) و مهد دفاع  همه جانبه پیر و جوان از تمامیت ارضی کشور و انقلاب ، اکنون نفس های اخر را میکشد.

اکنون صدای العطش خوزستان در تمام مملکت پیچیده وکسی به خود جرات نمیدهد به اعتراض مردمی آسیب دیده از انبوه بی توجهی ها ایرادی وارد کند،برای اینکه همه مسئولین میدانند در حق این مردم چه کردند.

میدانند که بحرانهای ریز گرد و سیل و خشکسالی و عدم زیر ساختهای اولیه را چگونه به مردم تحمیل کردند و تنها در زمان بحران حضور نیروهای سپاهی مرحمی بر دلهای  زخم دیده  بود.

متوجه شده ایم که بهای سود پتروشیمی !!و فولاد و نفت و گاز وشکر و گندم وآب و....شده است فقر مردم و صنایعی توسعه نیافته و اشتغالی در رده آخرین استانها. اکنون مافیاهای متنوع  سر در لاک خود برده اند و منتظر خاموش نمودن اعتراض مردم ،تا کماکان به چپاول و غارت منابع خوزستان ادامه دهند.

سالها ست (از سال ۹۴) شورای گفتگو استان مصوبه حمایت صنایع پتروشیمی از صنایع تکمیلی (بخوان پایین دستی استان) را با دادن مواد اولیه خارج از بورس تصویب کرده و وزیر نفت نیز آنرا تائید.

ولی تاکنون هیچ حمایتی از این صنایع نشده است .صنایعی که در جنگ آسیب دیدند و زیر ساختهای استان از بین رفت را در رده پایین تری از اهمیت نسبت به سایر نقاط کشور دیدند.

نتیجه از ۳۰۰ واحد تولیدی استان در زمینه صنایع پلیمری و شیمیایی ،فقط زیر ۱۰۰ واحد فعال با ظرفیت ۳۰ درصد باقی مانده است.

وزارت صمت و دفتر توسعه صنایع تکمیلی(پایین دستی) پتروشیمی باید به بخود ببالند که این مصیبت را رقم زده اند ،چرا که صدام و آمریکا هم نمیتوانست. مگر دادن مواد اولیه آنهم با اخذ وجه چقدر از سود پتروشیمی کاسته میشد؟

کجای این انصاف است که برخی نقاط بشوند نورچشمی و برخی طفیلی(علیرغم اینکه منابع متعلق به این دسته است).برخی در راس قدرت و گرفتن امتیاز و برخی اندر خم نیازهای اولیه مثل جاده ،اشتغال ،سیستم آب و فاضلاب و فضای سبز و آرامش و آسایش. 

آنچه که مشهود است مدیران و مسئولان مرکز نشین یا عمدا و یا ندانسته با برنامه ریزی غلط در حال فروپاشی این مملکت هستند.

یک روز تصویب انتقال آب و خشکسالی جلگه خوزستان به بهای تولید فولاد در فلات مرکزی و یک روز عدم استخدام نیروهای بومی در شرکتهای نفتی و پتروشیمی و... و یک روز نپرداختن عوارض تولید توسط شرکتهای پتروشیمی و... در خوزستان در راستای وظایف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی.

مطالبه گری امروز ما پرداخت حق استخراج نفت،عوارض تولید پتروشیمی و فولاد و حق ترانزیت کالا از بنادر و....است .امروز دیگر به روال گذشته با وعده پرداخت مبلغی توسط دولت (که آنهم محقق نمیشد) این اعتراض خاموش نمیشود.

امروز باید تا دیر نشده صنایع بزرگ‌به وظایف شان در حمایت از صنایع کوچک و متوسط اقدام کنند و بقول رهبر "دوران بزن و در رو "تمام شده است و پتروشیمی ها فقط فکر کسب سود خود نباشند .


اکنون دولت فعلی و آینده باید با حضور خود در استان نسبت به رفع تبعیض و ملزم نمودن صنایع بزرگ به مسئولیت اجتماعی شان و حمایت عملی از صنایع پایین دستی  اقدام عاجل نمایند‌ .

 انتظار داریم رهبر انقلاب با دستور بازبینی و تدوین طرح آمایش سرزمین با استفاده از متخصصین و حضور تمام ذینفعان صادر و پیگیری نمایند. 

یادمان نمیرود که خوزستان و تهران و آذربایجان و....یک کشوریم و در همه موارد باید ، کمک هم باشیم و:
یادتان نرود، آب کارون و کرخه و نفت و گاز نهفته در زیر زمین های مان و جلگه حاصلخیز و .... ، ارثی است که از دیر باز به ما رسیده و بزور قابل ستاندن نیست.ما بعنوان وارثان این منابع آنرا فدای مملکت میکنیم بشرطی که سهم ما هم محفوظ باشد!!!!

 وزیر و مدیر و نماینده نالایق ،بدان خوزستان جزو این کشور است،ولی تو با عملکرد ت معلوم نیست جز جیبت فکر این کشور باشی.تا دیر نشده اقدام کن.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار